Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1998

II.volební období

418

Vládní návrh

zákon

ze dne ........................1998

kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice

Návrh

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice

Poslanecká sněmovna

souhlasí, aby vláda po vyhodnocení momentální situace vyslala polní nemocnici Armády České republiky v počtu do 80 osob na dobu nepřekračující 6 měsíců na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA PRO PARLAMENT ČR

I.

V posledním období došlo k významné eskalaci napětí v oblasti Zálivu. Vinu za to nese vláda Iráku, která zintenzivnila svoji politiku obstrukcí vůči činnosti Zvláštní komise OSN. Hlavním úkolem této komise, vytvořené na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 687, je prostřednictvím mezinárodního inspekčního mechanismu zlikvidovat irácké zbraně hromadného ničení a zabránit vývoji, výrobě a novému hromadění takových zbraní v Iráku.

Napětí bylo vyvoláno rozhodnutím Iráku omezit inspekční činnost misí Zvláštní komise OSN a nedovolit inspektorům OSN přístup do požadovaných objektů (prezidentských paláců). Zvláštní komise OSN získala podezření, že Irák může v těchto objektech skrývat důležité skutečnosti týkající se vývoje a výroby zbraní hromadného ničení. Přes diplomatické úsilí představitelů OSN a některých členských zemí OSN odmítal Irák plnit příslušné rezoluce Rady bezpečnosti a vyhýbal se bezpodmínečné spolupráci se Zvláštní komisí OSN. Za této situace začaly USA spolu s dalšími státy s přípravou na eventuální donucovací akci pro případ, že se Irák bude i nadále vyhýbat plnění svých povinností.

II.

Na setkání ministrů zahraničních věcí ČR, PR a MR se státní tajemnicí USA M. Albrightovou dne 9. února 1998 ve Washingtonu, věnovaném rozšíření NATO, se jednalo také o aktuálním vývoji v Iráku. Státní tajemnice M. Albrightová poukázala na to, že se sice nepočítá se zapojením pozemních vojenských sil do případné operace proti Iráku, nicméně i v takovém případě by USA uvítaly zformování mezinárodní koalice včetně tří zemí vyzvaných k připojení se k Severoatlantické smlouvě.

Ministr J. Šedivý zdůraznil, že ČR upřednostňuje mírové diplomatické řešení, i když připustil, že ne vždy je takový přístup efektivní. Přislíbil, že vláda ČR projedná žádost USA a vyjádřil přesvědčení, že vláda a Parlament ČR najdou řešení, podobně jako tomu bylo v případě rozhodnutí o účasti české protichemické jednotky v operaci Pouštní bouře.

III.

Se souhlasem všech stálých členů RB OSN jednala v Bagdádu od 21.2. do 23.2. 1998 delegace generálního tajemníka OSN Kofi Annana. Šlo o poslední pokus nalézt diplomatické řešení.

Dohoda, kterou Kofi Annan podepsal 23.2. v Bagdádu, se setkala s příznivým ohlasem všech světových představitelů. Irák se v ní zavázal, že se plně podřídí rezolucím Rady bezpečnosti OSN předpokládajícím likvidaci jeho zbraní hromadného ničení a že umožní Zvláštní komisi OSN časově neomezený a bezpodmínečný přístup do všech míst včetně prezidentských paláců.

Prezident Clinton v prohlášení pro sdělovací prostředky 23.2. ocenil dosažení dohody a zdůraznil, že její podpis umožnila předcházející hrozba použití síly a vytvoření široké koalice pod vedením USA. V následujícím období hodlají USA vyjasnit některé podrobnosti dosažené dohody a ověřovat její dodržování. Shromážděné síly zůstanou v oblasti nadále v pohotovosti pro případ, že se Irák odmítne podřídit rezolucím Rady bezpečnosti OSN.

IV.

Vláda ČR zdůrazňuje, že dává přednost využití mírových prostředků k tomu, aby Irák bezpodmínečně splnil všechny své povinnosti vyplývající z příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN. ČR uzavření dohody přivítala. Vláda je přesvědčena, že rozhodnost mezinárodního společenství použít v případě potřeby i vojenských prostředků výrazně přispěla k rýsující se připravenosti Iráku neblokovat dále činnost Zvláštní komise OSN. Přestože je diplomatické řešení krize v dané chvíli pravděpodobné a nasazení jednotek v nejbližší době nebude možná nutné, je důležité, aby tlak mezinárodního společenství na Irák pokračoval s cílem důsledného naplnění uzavřené dohody.

Cílem postupu mezinárodního společenství je donutit iráckou vládu k respektování rezolucí Rady bezpečnosti OSN, i za případného použití síly. Vzhledem k nutnosti zachování mezinárodní solidarity v postupu vůči Iráku a k případnému neúspěchu diplomatického řešení vláda navrhuje zapojení České republiky do mezinárodních sil. Pozitivní stanovisko k účasti ČR na případné mezinárodní akci vůči Iráku by bylo přesvědčivým důkazem kontinuity české zahraniční politiky a potvrzením hodnot, z nichž vychází.

V.

Vláda České republiky předkládá Parlamentu ČR návrh na vyslání polní nemocnice Armády České republiky v počtu do 80 osob na dobu nepřekračující 6 měsíců na podporu mezinárodních sil při případné donucovací akci proti Irácké republice. Nemocnice, která má 50 lůžek a personál do 80 osob, je schopna denně poskytnout pomoc v průměru 120 - 160 osobám s maximem do 300 raněných. Je tvořena 15 lékaři, z toho pěti chirurgy, schopnými provést denně 40 - 50 chirurgických výkonů a 20 - 30 resuscitačních a reanimačních zákroků. Je schopna denně provádět vakcinaci až 4000 osob, dezinfekci až 800 souprav osobní výstroje a koupání až 4500 osob. Personál polní nemocnice bude složen z vojáků z povolání a z vojáků v další činné službě vysílaných na základě dobrovolnosti.

Předpokládané náklady na polní nemocnici (v tis. Kč) jsou uvedeny v tabulce. Finanční úhrada byla dojednána mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem obrany.

Náklady první měsíc

51 796

- z toho investiční výdaje

6 846

- z toho neinvestiční výdaje

44 950

Za každý další měsíc

19 292

Celkové náklady za dobu 6 měsíců

148 256

Místo určení polní nemocnice bude předběžně dohodnuto s velitelem možné donucovací operace poté, co nabídka české strany bude zahrnuta do plánů takové operace, a bude potvrzeno až po vyjádření souhlasu Parlamentem ČR s vysláním nemocnice.V případě nasazení bude se zemí, v níž bude polní nemocnice umístěna, uzavřena dohoda o statutu sil. Vláda ČR na základě Parlamentem vysloveného souhlasu vyšle polní nemocnici Armády České republiky do oblasti až po vyhodnocení momentální situace a stavu dodržování již zmíněné dohody mezi OSN a Irákem.

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP