PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1998

2. volební období

396

Návrh

poslance Petra Hulinského

zákon

ze dne .............1998

kterým se mění a doplňuje zákon číslo č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon ve znění pozdějších předpisů).

" Zákon

ze dne ..........,

kterým se doplňuje zákon číslo 455/1992 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), veznění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona číslo 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č.42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č.200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 951996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.,

se doplňuje takto :

Příloha číslo 2 skupina 214- ostatní se doplňuje takto :

Obor

Průkaz způsobilosti

Poznámka

Masérské , rekondiční, a regenerační služby

a) absolvování střední zdravotní školy maturitní zkouškou v oboru Rehabilitace, nebo

 
 

b) absolvování odborného kurzu zakončeného zkouškou, pořádaného institucí akreditovanou ministerstvem školství , mládeže a tělovýchovy, nebo,

 
 

c) absolvování lékařské fakulty v oborech tělo výchovného lékařství nebo balneologie nebo,

 
 

d) absolvování vysoké školy tělovýchovného směru.

 

Provozování tělo výchovných služeb nebo činnosti sportovních cvičitelů, trenérů a instruktorů nebo pro vozování veřejných tělovýchovných kurzů pro cvičitele, trenéry a instruktory

a) osvědčení o odborné způsobilosti vydané vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo,

 
 

b) vysokoškolské vzdělání s příslušnou specializací.

 

Vodní záchranářská služba

a) osvědčení oodborné způsobilosti vydané vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo,

 
 

b) osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem Českého červeného kříže.

 

Horská průvodcovská činnost

a) osvědčení o odborné způsobilosti vydané vzdělávacím zařízením akreditovaným ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo,

 
 

b) osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem Horské služby České republiky.

 

 

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem:

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP