Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1997

2. volební období

352

Návrh

poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání

zákon

ze dne ..........................1997

kterým se mění branný zákon č. 92/1942 Sb.

NÁVRH

Zákon

ze dne ......1998,

kterým se mění branný zákon č. 92/1949 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. 1

Branný zákon č. 92/1949 Sb. ve znění ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ústavního zákona č. 143/1968 Sb., ústavní zákona č. 125/1970 Sb., ústavního zákona č. 126/1970 Sb., ústavního zákona č. 101/1990 Sb., zákona č. 86/1950 Sb., zákona č. 88/1950 Sb., zákona č. 19/1958 Sb., zákona č. 140/1961 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 40/1974 Sb., zákona č. 64/1978 Sb., zákona č. 72/1990 Sb., zákona č. 227/1991 Sb., zákona č. 164/1992 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb. se mění takto:

V §27 odst. 2 se číslice "12" nahrazuje číslicí "6".

Čl. 2

Základní služba v Armádě České republiky podle §27 branného zákona č. 92/1949 Sb. trvá 9 měsíců pro osoby, které ji nastoupí v období od 15. září 1998 do 31. prosince 1999.

Čl. 3

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku 1, který nabývá účinnosti 1. ledna 2000.

Důvodová zpráva

Obecná část

Změna branného zákona snižuje základní vojenskou službu. Předkladatelé stojí na stanovisku nutnosti postupného přechodu na profesionální armádu. Při snížení vojenské služby na šest měsíců bude zatím zachován princip všeobecné branné povinnosti v dostatečném měřítku pro udržení bojeschopného stavu Armády ČR s přihlédnutím k současnému bezpečnému zahraničně politickému vývoji ve střední Evropě. Snížení délky vojenské služby bude jistě znamenat nezanedbatelný pozitivní signál do zahraničí, směrem k budování společného mírového evropského domu.

Návrh bude mít pozitivní dopad na státní rozpočet v souvislosti s menšími náklady na personální stav Armády ČR. Návrh není v rozporu s ústavním pořádkem a mezinárodními smlouvami podle čl. 10 Ústavy.

Zvláštní část

Ad čl. 1

Navrhovaná změna branného zákona zkracuje základní vojenskou službu z 12 na 6 měsíců od roku 2000.

Ad čl. 2

Do roku 2000 je navržena základní vojenská služba 9 měsíců pro osoby, které ji nastoupí od 15. září 1998 (tedy v podzimním nástupním termínu). Jde prakticky o přechodné opatření, které má Armádě ČR umožnit přizpůsobit se na zavedení 6 měsíční základní vojenské služby.

Ad čl. 3

Účinnost zákona je dána obecně dnem vyhlášení s tím, že ustanovení čl. 1 o zavedení 6 měsíční základní vojenské služby je účinné až k 1. 1. 2000.

Návrh

zákona, kterým se mění branný zákon č. 92/1949 Sb.

Sládek Miroslav

Hrůzová Vlasta

Krampera Zdeněk

Krejsa Josef

Loukota Milan

Maixner Pavel

Nehera Jindřich

Novák Jaroslav

Nývltová Radomíra

Pešková Jana

Rajsiglová Laura

Smetana Martin

Šmucr Rudolf

Vik Jan

Vrcha Oldřich

Vrzáň Petr

Zajíc Petr

Zajícová Blanka

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP