PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1997

II. volební období

350

Návrh poslanců Václava Exnera a dalších

Ústavní zákon

ze dne .............................1997

o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Parlament se usnesl na tomto ústavním zákoně České republiky:

Čl. 1

Volební období Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, která byla zvolena v červnu 1996 (2. volební období), končí posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení tohoto ústavního zákona.

Čl. 2

Pro stanovení lhůt pro první volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané po dni, kdy tento ústavní zákon nabývá účinnosti, se použije ustanovení § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Čl. 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Obecná část

Po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 1996 a v dalším vývoji se v naši zemi vytvořila nestabilní politická situace, která vyvrcholila demisí vlády, aniž by byla vzhledem k rozložení politických sil v Poslanecké sněmovně dostatečná naděje na dlouhodobější činnost vlády nové. Situace může být optimálně vyřešená novými volbami. Na tom se shoduje širší spektrum politických sil. Navržený ústavní zákon má takový postup umožnit.

S volbami v termínu dřívějším než původně předpokládaném jsou spojeny náklady na jejich uspořádání, které by ovlivnily výdaje ze státního rozpočtu. Je možné počítat s výdaji ve stejné výši jako při uskutečnění voleb do Poslanecké sněmovny v roce 1996.

Zvláštní část

K čl. 1 a 2

Volební období se jednorázově zkracuje, a to tak, aby byl zároveň vytvořen prostor pro vyhlášení a uskutečnění nových voleb v souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. To umožní plynulé fungování všech ústavních orgánů. Článek 2 umožňuje uskutečnění voleb ve zkrácených termínech, obdobně jako kdyby došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny.

K čl. 3

Vzhledem k průběhu legislativních procesů je stanovena nejkratší možná lhůta nabytí účinnosti zákona.

Václav Exner

Miloslav Ransdorf

Petr Šimůnek

Hana Škorpilová

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP