1. - 29. října 1996

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 5. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané 1. až 11. října a 29. října 1996

Obsah:

1. října 1996

Schůzi zahájil předseda PSP Miloš Zeman

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra kultury Jaromíra Talíře

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Karla Macha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Schválen pořad schůze

1. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč guvernéra ČNB Josefa Tošovského

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Petra Vrchy

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jaroslava Palase

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Michala Krause

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

2. října 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

2. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Roberta Koláře

3. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - druhé čtení

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Radima Turka

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Zdeňka Klanici

Řeč poslankyně Marie Noveské

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Roberta Koláře

4. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence, podle sněmovního tisku 13 - druhé čtení

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Marie Noveské

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

5. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro státní informační systém, podle sněmovního tisku 14 - druhé čtení

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

6. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 22. ledna 1996 v Římě, podle sněmovního tisku 1 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

7. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 26. dubna 1996, podle sněmovního tisku 2 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

8. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. března 1996 v Záhřebu, podle sněmovního tisku 6 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Řeč poslance Tomáše Květáka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

9. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol o dalším snížení emisí sloučenin síry k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, podepsaný v Oslu dne 14. června 1994, podle sněmovního tisku 7 - druhé čtení

Řeč ministra životního prostřední Jiřího Skalického

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

10. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k návrhu na postup při rozhodování o ztrátě nároku poslance na plat a paušální náhrady za neomluvenou účast na jednacích dnech Poslanecké sněmovny a jejích orgánů

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Libora Kudláčka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jana Černého

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

11. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně návrh antidumpingového zákona

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč ministra školství, mládeže a tělových. Ivana Pilipa

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

12. Návrh rozpočtového výboru na usnesení Poslanecké sněmovny k přijetí pravidel pro projednání návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech, podle sněmovního tisku 60/1

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

13. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1995, sněmovní tisk 11

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

14. Informace rozpočtového výboru ke zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 1996

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

15. Návrh rozpočtu Poslanecké sněmovny na rok 1997, podle sněmovního tisku 64

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

16. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 3 a 3/1 - prvé čtení

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

3. října 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

17. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí Josefa Zielence

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí Josefa Zielence

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

18. Návrh poslanců Miroslava Sládka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, podle sněmovního tisku 10 a 10/1 - prvé čtení

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

19. Návrh poslanců Dalibora Matulky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 15 a 15/1 - prvé čtení

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 16 a 16/1 - prvé čtení

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Řeč poslance Dalibora Matulky

21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - prvé čtení

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč poslankyně Pavly Jurkové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Petra Plevy

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Roberta Kopeckého

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslankyně Drahoslavy Bartoškové

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč poslankyně Zuzky Rujbrové

Řeč poslankyně Pavly Jurkové

Řeč poslance Karla Macha

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč ministra dopravy Martina Římana

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč ministra dopravy Martina Římana

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, podle sněmovního tisku 21 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 22 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

25. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 56 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

4. října 1996

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Pokračování v projednávání bodu

21. Návrh poslanců Petry Buzkové a dalších na vydání zákona o veřejném ochránci práv, podle sněmovního tisku 25 - prvé čtení

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona České národní rady č. 14/1993 Sb., podle sněmovního tisku 27 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství Jaromíra Schneidera

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč ministra hospodářství Jaromíra Schneidera

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Maňáska

28. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 28 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství Jaromíra Schneidera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč ministra hospodářství Jaromíra Schneidera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

29. Vládní návrh zákona o odpadech, podle sněmovního tisku 31 - prvé čtení

Řeč ministra životního prostředí Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

23. Vládní návrh zákona o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, podle sněmovního tisku 21 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

24. Vládní návrh zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 22 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

25. Vládní návrh zákona o státním podniku, podle sněmovního tisku 23 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Zdeňka Švrčka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

26. Vládní návrh zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 56 - prvé čtení

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

30. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 33 - prvé čtení

Řeč ministra životního prostředí Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Pavla Kováčika

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra životního prostředí Jiřího Skalického

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Josefa Krejsy

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

Řeč poslance Roberta Koláře

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákona č. 114/1995 Sb., podle sněmovního tisku 34 - prvé čtení

Řeč ministra životního prostředí Jiřího Skalického

Řeč poslance Ondřeje Humla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb., podle sněmovního tisku 35 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

33. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 50 - prvé čtení

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

34. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 42 - prvé čtení

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Václava Krásy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

35. Vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu), podle sněmovního tisku 46 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Macha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 52 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Milana Ekerta

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

37. Vládní návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč poslance Jaroslava Pešána

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Františka Nováka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Karla Machovce

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

38. Vládní návrh zákona o nadacích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích), podle sněmovního tisku 38 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

39. Vládní návrh zákona o pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 43 - prvé čtení

Řeč ministra dopravy Martina Římana

Řeč poslance Karla Sehoře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

40. Vládní návrh zákona o civilním letectví a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 49 - prvé čtení

Řeč ministra dopravy Martina Římana

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

41. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 41 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jaroslava Plachého

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, podle sněmovního tisku 54 - prvé čtení

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

8. října 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí Josefa Zielence

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

43. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

44. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

45. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miroslava Sládka

Pokračování v projednávání bodu

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 47 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

47. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 61 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 60 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

44. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

45. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

43. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Projednávání bodů 43 a 45 bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 60 - prvé čtení

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

9. října 1996 (tato část obsahu je pro 2. díl 5. schůze PSP)

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Pokračování v projednávání bodů

43. Návrh volební komise na volbu členů Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

45. Návrh volební komise na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

49. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

50. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Jany Petrové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslankyně Jany Petrové

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Ivana Langera

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 60 - prvé čtení

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Grebeníčka

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Petra Vrzáně

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodů

49. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

50. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslance Josefa Krejsy

Pokračování v projednávání bodů

50. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

49. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Doplnění pořadu schůze schváleno

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Josefa Boráka

Pokračování v projednávání bodu

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 60 - prvé čtení

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Milana Loukoty

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

52. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

48. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1997, podle sněmovního tisku 60 - prvé čtení

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč poslance Jiřího Václavka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Rudolfa Šmucra

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Milana Uhdeho

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Milana Uhdeho

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Josefa Boráka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

10. října 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Honajzer

53. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., podle sněmovního tisku 36 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Karla Vymětala

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

54. Vládní návrh zákona o oceňování majetku, podle sněmovního tisku 48 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Karla Macha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

55. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Protokol doplňující Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdaněni a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, který byl podepsán v Praze dne 26. 6. 1996, podle sněmovního tisku 30 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Květoslavy Kořínkové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

56. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsaná ve Varšavě dne 15. května 1996, podle sněmovního tisku 39 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

57. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Kuala Lumpur dne 8. března 1996, podle sněmovního tisku 40 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

58. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva Organizace spojených národů o bezpečnosti personálu OSN a přidruženého personálu, podle sněmovního tisku 32 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí Josefa Zielence

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Ivana Langera

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Lubomíra Zaorálka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí Josefa Zielence

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

20. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., podle sněmovního tisku 16 - prvé čtení

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

59. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství, podepsaná dne 12. března 1996 v Praze a dne 12. července 1996 v Bruselu, podle sněmovního tisku 57 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství Jaromíra Schneidera

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

60. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, podle sněmovního tisku 20 - prvé čtení

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Vladimíra Špidly

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

61. Texty Úmluvy č. 176 a Doporučení č. 183 Mezinárodní organizace práce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech a Protokolu z roku 1995 k Úmluvě č. 81 o inspekci práce (1947), které byly přijaty na 82. zasedání Mezinárodní konference práce v červnu 1995, a stanovisko vlády České republiky k Úmluvě, Doporučení a Protokolu, podle sněmovního tisku 58 - prvé čtení

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Miroslava Kapouna

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Zdeňka Škromacha

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

62. Zpráva o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1995, podle sněmovního tisku 4

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Honajzera

Usnesení schváleno

Další část schůze řídila místopředsedkyně PSP Petra Buzková

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Petra Šuláka

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Michala Prokopa

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jana Klase

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Řeč poslance Jana Klase

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Usnesení schváleno

63. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč poslance Romana Češky

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč ministra kultury Jaromíra Talíře

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Sládka

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslance Zdeňka Krampery

Řeč poslance Jindřicha Nehery

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč poslankyně Radomíry Nývltové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Petra Vrzáně

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč ministra práce a soc. věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Smetany

Řeč poslance Pavla Maixnera

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč místopředsedkyně PSP Petry Buzkové

11. října 1996

Další část schůze řídil předseda PSP Miloš Zeman

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

52 Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

Řeč poslance Miroslava Sládka

Pokračování v projednávání bodu

63. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k hospodaření s majetkem státu

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslance Jaroslava Orla

Řeč místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Jana Kalvody

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

64. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - třetí čtení

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Romana Češky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Jičínského

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč ministra životního prostředí Jiřího Skalického

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodů

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

52. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Projednávání těchto bodů bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

64. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústavních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - třetí čtení

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodů

51. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění podmínek privatizace a ekonomického fungování POLDI Kladno

52. Návrh volební komise na volbu předsedy Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro šetření okolností krachu Kreditní banky, a. s. Plzeň

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Grulicha

Pokračování v projednávání bodu

64. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústavních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, podle sněmovního tisku 12 - třetí čtení

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Zdeňka Klanicy

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč poslance Miloše Melčáka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč ministra školství, mládeže a tělov. Ivana Pilipa

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč předsedy PSP Miloše Zemana

Usnesení schváleno

Řeč předsedy vlády Václava Klause

65. Vládní návrh zákona o působnosti Úřadu pro ochranu konkurence, podle sněmovního tisku 13 - třetí čtení

Řeč poslance Stanislava Bělehrádka

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Stanislava Bělehrádka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč ministra obrany Miloslava Výborného

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

66. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým žádá vládu České republiky, aby předložila Poslanecké sněmovně koncepci zdravotnictví

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslankyně Milady Emmerové

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslance Jaroslava Zvěřiny

Řeč poslankyně Taťány Jirousové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Maštálky

Usnesení schváleno

67. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k pozastavení privatizace nemocnic

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Pavla Dostála

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč ministra zdravotnictví Jana Stráského

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Josefa Krejsy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

29. října 1996

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

68. Návrh zákona o opatřeních ve vztahu k Libyi, podle sněmovního tisku 37

69. Výroční zpráva o účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 1995, podle sněmovního tisku 51

Řeč poslance Josefa Krejsy

70. Návrh mandátového a imunitního výboru na vyslovení souhlasu s trestním stíháním poslance

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

71. Roční účetní závěrka a výroční zpráva Fondu národního majetku ČR za rok 1995, podle sněmovního tisku 5

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Miroslava Grégra

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Jaroslava Gongola

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

72. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 45

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Miloslava Vlčka

Řeč poslance Petra Zajíce

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

73. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení, za období od 1. 1. 1996 do 30. 6. 1996, podle sněmovního tisku 26

Řeč poslance Jiřího Nováka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

74. Návrh volební komise na volbu člena stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu Bezpečnostní a informační služby

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

75. Návrh volební komise na volbu členů stálých delegací Poslanecké sněmovny do meziparlamentních organizací

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

76. Návrh volební komise na volbu poslance se statutem člena do stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Vojtěcha Filipa

Řeč poslance Jana Vika

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Doplnění pořadu schůze schváleno

77. Zpráva o činnosti Grantové agentury za rok 1995, podle sněmovního tisku 8

Řeč poslance Daniela Kroupy

Řeč poslance Zdeňka Klanicy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

78. Výroční zpráva Rady České tiskové kanceláře o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 1995, podle sněmovního tisku 17

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

79. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti a hospodaření Českého rozhlasu za rok 1995, podle sněmovního tisku 44

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

80. Zpráva rozpočtového výboru o projednání informací Exportní garanční a pojišťovací společnosti o pojišťování vývozních úvěrových rizik za rok 1995 a za 1. pololetí 1996

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

81. Zpráva rozpočtového výboru o projednání informací České exportní banky o zvýhodněném financování za II. pololetí 1995 a za I. pololetí 1996

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

82. Informace rozpočtového výboru o projednání Zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za I. pololetí 1996

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

83. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny na zrušení usnesení Městského zastupitelstva Děčín

Řeč poslance Dušana Kulky

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Doplnění pořadu schůze schváleno

84. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 9. září 1996 v Kuala Lumpur, podle sněmovního tisku 71 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miloslava Ransdorfa

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsaná v Crans Montaně dne 21. června 1996, podle sněmovního tisku 70 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Laštůvky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů, podepsaná v Praze dne 13. února 1996, podle sněmovního tisku 80 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

87. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Smlouva mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci, podepsaná v Římě dne 23. ledna 1996, podle sněmovního tisku 68 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zahraničí Josefa Zielence

Řeč poslance Viléma Holáně

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou, podepsaná 15. dubna 1996 v Rize, podle sněmovního tisku 67 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč poslance Pavla Tollnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou, podepsaná dne 19. dubna 1996 v Talinu, podle sněmovního tisku 65 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč poslankyně Vlasty Štěpové

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

90. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Státem Izrael, podepsaná dne 20. května 1996 v Praze, podle sněmovního tisku 66 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vl. Dlouhého

Řeč poslance Michala Frankla

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Doplnění pořadu schůze schváleno

91. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 1995 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu ČR za rok 1995, podle sněmovního tisku 74

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Miloslava Vlčka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP