Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1401

INTERPELACE

poslance Milana Loukoty

na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa

ve věci učebnice PRVOUKY 2 od dr. Lenky Konečné

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Milana Loukoty na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 20. prosince 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Sněmovní 4

118 26 Praha Malá Strana

v Praze 15. prosince 1994

Vážený pane ministře,

vznáším na Vás interpelaci ve věci učebnice - PRVOUKA 2 od Dr. Lenky Konečné, doporučené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod č.j. 10215/94-22 k zařazení do Seznamu učebnic pro základní školu, viz příloha.

Jistě mi potvrdíte, vážený pane ministře, že s čím se člověk poprvé setká při příchodu do školy, to mu utkví v paměti na celý život. Snad každý si pamatuje svůj slabikář. Proto a také z výchovných důvodů se do prvních učebnic tiskly hezké obrázky. Obrázky, které měly děti vést příjemnou formou po neschůdných cestách školních začátků. Učebnice a ostatní školní pomůcky vždy malým školákům ukazovaly život, který dobře znali. Je to logické, bylo to z důvodu usnadnění výuky. Děti se dobře orientovaly ve věcech, které znaly z domova. Věděly, jak se jmenují a proto pro ně bylo snažší se je naučit číst a psát. Byl jim ukázán život, který je obklopoval a který dokázaly pochopit. Tatínek, maminka, prarodiče a sourozenci. Poznávaly je na obrázcích a s chutí se učily jména a slova, která tam byla napsána.

Jak však označit zrůdnost, kterou do ruky dětem doporučuje Vámi řízené ministerstvo. Když se mi tato zvrhlost dostala do rukou, nejdříve jsem s nepochopením zíral. Pornografická publikace nejtvrdšího kalibru by v dětské dušičce nenadělala tolik škody, jako již zmíněná PRVOUKA 2, jejíž autorkou je Dr. Konečná. Dětem se na obrázcích představuje, prý typická česká rodina, jakou oni dobře znají. Dědeček s babičkou a maminka vypadají tak, jako doma. Zato tatínek a jeho rodiče jsou klasičtí představitelé kmene, který požírá ubohé misionáře. Takové zjevy snad ani v té černé Africe volně nepobíhají. O sourozencích nechci raději mluvit. Dementní rysy snad mají připomínat skutečné bratříčky a sestřičky, kteří na ně doma čekají? Nevím, kolik takových rodin u nás existuje, domnívám se, že méně než jedno promile.

Proto se Vás, vážený pane ministře, táži: Z jakého důvodu Vaše ministerstvo doporučilo tuto PRVOUKU 2 zařadit do Seznamu učebnic pro základní školu a jaké cíle tím Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky sleduje?

S pozdravem

Milan Loukota

poslanec PSP ČR

Vážený pan

Ivan Pilip

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP