Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1219

INTERPELACE

poslance Tomáše Štěrby

na místopředsedu vlády Jana Kalvodu

ve věci novely zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Tomáše Štěrby na místopředsedu vlády Jana Kalvodu. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 10. října 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

JUDr. Jan Kalvoda

místopředseda vlády

České republiky

prostřednictvím

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

 V Praze dne 4.10.1994

Vážený pane místopředsedo,

dovoluji si tímto vznést ve smyslu Zákona o jednacím řádu v platném znění interpelaci na pana místopředsedu vlády JUDr. Jana Kalvodu,

Jak jste jistě, vážený pane místopředsedo, informován, Ústavní soud shledal některá ustanovení zákona č. 87/1 991 Sb. rozpornými s Listinou základních práv a svobod. Na základě této skutečnosti tato ustanovení zrušil. Díky tomu existuje v některých otázkách týkajících se zejména uplatňování restitučních nároků osob, které jsou státními občany České republiky, avšak nemají trvalý pobyt na jejím území, právní nejasnost. Toto právní vakuum by mělo být nepochybně co nejrychleji legislativně ošetřeno.

Nemusím Vám snad podrobněji zdůvodňovat skutečnost, že výhradně novela zákona č. 87/1991 Sb. v platném znění může vyřešit otázky spojené s uplatňováním nároků de iure nově vzniklých díky nálezu Ústavního soudu. Čas kvapí a jestliže se nechceme dostat dnem účinnosti nálezu (1. 11. 1994) do velkých komplikací, je nutný okamžitý zásah. Nehodlám podrobněji specifikovat potencionální obsah naznačované novely, nicméně rád bych byl také informován o tom, jakým způsobem by měly být vyřešeny otázky související s právními vztahy restituentů, kteří již legálně požádali o narovnání svých restitučních nároků a bylo jim na základě této žádosti vyhověno a mezi těmi, jejichž právo uplatňovat restituční nároky teprve vzniká na základě nálezu ústavního soudu, případně by vzniklo na základě eventuální novely zákona č. 87/1991 Sb.

Z těchto důvodů se tedy ptám, zda Vám podřízený úřad již podnikl kroky směřující k odstranění tohoto negativního stavu, či zda takové kroky hodlá v nejbližší době podniknout. Objektivně se totiž dá konstatovat, že stávající stav je z právního hlediska neudržitelný.

Děkuji za pochopení

 Ing. Tomáš Štěrba
 poslanec PS PČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP