Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

908

Otázka

poslance Jaroslava Vlčka

na ministra obrany Antonína Baudyše

ve věci ekologických jednotek v Armádě České republiky

Ve smyslu § 90 odst. 2 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující otázku poslance Jaroslava Vlčka na ministra obrany Antonína Baudyše. Otázka je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 6. dubna 1994

Milan Uhde v, r.

Příloha

STRANA ZELENÝCH

 
Celostátní výbor SZ
 
Jandova 2
 
190 00 Praha 9
 
Tel./fax: 82 47 67

Vážený pan

 
Doc. Ing. Antonín BAUDYŠ, CSc.
 
ministr obrany ČR
  
 
prostřednictvím pana Milana Uhdeho
 
předsedy Poslanecké sněmovny
 
Parlamentu České republiky

 
25. 3. 1994

Vážený pane ministře,

žádám Vás o informaci k ekologickým jednotkám v Armádě České republiky. Dle mých informací existují speciální ekologické jednotky železničního vojska v posádkách: Olomouc, Pohořelice, Zábřeh na Moravě, Pardubice, Čáslav. V souvislosti s transformací železničního vojska na základě usnesení 2. schůze Rady obrany státu ze dne 17. září 1993 tedy dovolte několik otázek:

1. Je v platnosti či přenesené působnosti "Směrnice pro nasazení speciálních ekologických jednotek železničního vojska", vydaná velitelem železničního vojska 3.října 1991?

2. Budou dále existovat v Armádě ČR jednotky se speciální mi úkoly v oblasti ekologie?

3. Které další kromě železničního vojska?

Při příležitosti tohoto dotazu mám zájem o další informace: Jakým způsobem je sledován vliv Armády ČR na životní prostředí dle platné legislativy - tj, existují na různých úrovních "ekologická oddělení" či "odbory"?

Děkuji Vám za odpověď a jsem s pozdravem

 
RNDr. Václav Vlček
 
poslanec PČR
 
předseda Strany zelenýchSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP