5. - 13. prosince 1995

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 37. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

konané ve dnech 5. - 13. prosince 1995

Obsah:

5. prosince 1995

Schůzi zahájil místopředseda PSP Jiří Vlach

Řeč poslance Stanislava Grosse

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč poslance Dalibora Štambery

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Schválen pořad schůze

I. Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

Řeč poslance Františka Kozla

Usnesení schváleno

II. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, podle sněmovního tisku 1945

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

III. Informace rozpočtového výboru o výsledku projednání zprávy České národní banky o měnovém vývoji v České republice za první pololetí 1995

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky I. Konvence o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, II. Dohoda mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, podepsaná v Paříži dne 22. února 1995, podle sněmovního tisku 1982 - prvé čtení

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Františka Brožíka

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892

Řeč ministra zahr. věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Jaromíra Kaluse

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Miloslava Výborného

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení

Řeč poslance Tomáše Svobody

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VIII. Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, podle sněmovního tisku 1900 - prvé čtení

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Usnesení schváleno

13. prosince 1995

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

IX. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 podle sněmovního tisku 1936 - druhé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Josefa Ježka

X. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech a zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb., podle sněmovního tisku 1713 - pokračování přerušeného jednání

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XI. Návrh poslanců Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Karla Hrdého

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

XII. Návrh poslanců Jiřího Drápely a Jaroslava Sýkory na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků v České republice, podle sněmovního tisku 1915 - prvé čtení

Řeč Poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

7. prosince 1995

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

XIII. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Hany Orgoníkové

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Gerty Mazalově

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra pro hospodářskou soutěž CR Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

V. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva, přijatá v Londýně dne 6. května 1969, podle sněmovního tisku 1892

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra zahr.věcí ČR Josefa Zieleniece

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysíláni, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Deckera

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Ladislava Nedorosta

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Martina Přibáně

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Pokračování v projednávání bodu

VII. Návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1894 - prvé čtení

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Miloslava Výborného

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XV. Návrh poslanců Jana Kryčera a dalších na vydání zákona o omezení výdajů na propagaci politických stran a politických hnutí před volbami do Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1904 - prvé čtení

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Miroslava Řezníčka

Řeč poslance Marka Bendy

Usnesení schváleno

XVI. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Josefa Pavely

Usnesení schváleno

XVII. Návrh poslanců Josefa Janečka a dalších na vydání zákona o síti zdravotnických zařízení a o změně zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, podle sněmovního tisku 1944 - prvé čtení

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

XVIII. Ústní interpelace poslanců na členy vlády

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč předsedy vlády ČR Václava Klause

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiřího Skalického

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Václava Franka

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslankyně Milady Kadlecové

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč ministra vnitra ČR Jana Rumla

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra zdravotnictví ČR Jana Stráského

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč ministra dopravy ČR Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Jana Vika

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč ministra práce a sociálních věcí ČR Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

8. prosince 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jiří Vlach

Pokračování v projednávání bodu

XIV. Návrh poslanců Martina Přibáně a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1821

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Martina Přibáně

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 1986 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsaná v Praze dne 20. října 1995, podle sněmovního tisku 1987 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Václava Čundrleho

Usnesení schváleno

XXI. Vládní návrh k nabídce České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie (Implementation Force - IFOR), podle sněmovního tisku 2003, a k vládnímu návrhu na vyslovení souhlasu s tranzitem vojsk NATO a dalších států zúčastněných v partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IFOR (Implementation Force), podle sněmovního tisku 2004

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Františka Kačenky

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Zdeňka Trojana

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslankyně Květoslavy Čelišové

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč ministra obrany ČR Viléma Holáně

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Doplnění programu schůze schváleno

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 2000

Řeč místopředsedy vlády ČR Jana Kalvody

Řeč poslance Otakara Vychodila

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Další část schůze řídil předseda PSP Milan Uhde

XXIII. Návrh na změnu Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Usnesení schváleno

XXIV. Návrh na změnu výše odměny členům Rady České televize, členům Rady Českého rozhlasu a členům Rady České tiskové kanceláře

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Usnesení schváleno

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákon, podle sněmovního tisku 1977 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Usnesení schváleno

XXVII. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 - prvé čtení

Řeč ministra hospodářství ČR Karla Dyby

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

XXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1952 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1953 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXX. Vládní návrh zákona o ochraně chmele odrůdy Žatecký poloraný červeňák, podle sněmovního tisku 1965 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Usnesení schváleno

XXXI. Vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975 - prvé čtení

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství ČR Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

XXXII. Vládní návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 1972 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Libora Nováka (1962)

Usnesení schváleno

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - prvé čtení

Řeč ministra spravedlnosti ČR Jiřího Nováka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

XXXIV. Vládní návrh na ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení, podle sněmovního tisku 1881

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ivana Bečváře

XXXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 11. září 1995 v Brně, podle sněmovního tisku 1983 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Otakara Vychodila

Usnesení schváleno

XXXVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda k energetické chartě, podepsaná dne 8. června 1995 v Lisabonu, podle sněmovního tisku 1970 - prvé čtení

Řeč ministra průmyslu a obchodu ČR Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč předsedy PSP Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

12. prosince 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Karel Ledvinka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

XXXVII. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1996, podle sněmovního tisku 1936 - třetí čtení

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jaroslava Sýkory

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí ČR Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy PSP Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Řeč poslance Miloslava Výborného

XXXVIII. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - prvé čtení

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy.

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč ministra živ. prostředí ČR Františka Bendy

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

13. prosince 1995

Další část schůze řídil místopředseda PSP Jan Kasal

XXXIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1931 - prvé čtení

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

XXXX. Vládní návrh zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o soukromých bezpečnostních činnostech), podle sněmovního tisku 1763

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

XXXXI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - prvé čteni

Řeč ministra kultury ČR Pavla Tigrida

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Usnesení schváleno

XXXXII. Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky - pokračování v přerušeném jednání

Řeč poslance Roberta Koláře

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXXXIV. Návrh na odvolání člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXXXV. Návrh na volbu člena kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Pokračování v projednávání bodu

XXXXIII. Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na volbu člena dozorčí komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Usnesení schváleno

XXXXVI. Návrh na volbu předsedy Stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku

Řeč místopředsedy PSP Jana Kasala

Projednáváni obou bodů přerušeno

XXXXVIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1948 - druhé čtení

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

XXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podle sněmovního tisku 1949 - druhé čtení

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXXVI. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXXXVII. Návrh volební komise na volbu člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy PSP Karla Ledvinky

Závěrečná řeč místopředsedy PSP Jana Kasala


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP