Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Pavel Severa

Schůze: 7, 9, 14, 25, 29, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 6
část č. 3 (23. 3. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 13
část č. 23 (20. 5. 1993)

14. schůze (9. - 11. 11. 1993)

Bod č. 15
části č. 14-15 (10. 11. 1993)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

část č. 35 (9. 12. 1994)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

XXIII. Zpráva o činnosti kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky
část č. 15 (15. 3. 1995), část č. 26 (16. 3. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

část č. 1 (20. 6. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 21 (2. 11. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

část č. 40 (12. 12. 1995)

38. schůze (19. - 20. 12. 1995)

V. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny podle usnesení branného a bezpečnostního výboru č. 315/1995
část č. 4 (19. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

XXI. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (sněmovní tisk 2035) - prvé čtení
část č. 10 (7. 2. 1996)

L. Návrh poslance Emila Jaroše a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákona č. 425/1990 Sb. (sněmovní tisk 1978) - prvé čtení
část č. 32 (9. 2. 1996)

LXV. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění (sněmovní tisk 2026) - prvé čtení
části č. 41-42 (13. 2. 1996)

41. schůze (16. 4. 1996)

část č. 1 (16. 4. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XIII. Návrh poslanců Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění, podle sněmovního tisku 2026 - druhé čtení
části č. 6-7 (23. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
část č. 22 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP