Pátek 29. prosince 1989

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

OBSAH

zprávy o 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů,

konané dne 29. prosince 1989

Zahájení jednání Sněmovny lidu a Sněmovny národů (předseda FS A. Dubček)

Uvítání přítomných

Pořad společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů schválen

1. Volba prezidenta Československé socialistické republiky

Návrh odůvodňuje předseda vlády Československé socialistické republiky M. Čalfa

Probíhá volba prezidenta Československé socialistické republiky

Jednání přerušeno

Oznámení předsedy Federálního shromáždění ČSSR a předsedy vlády ČSSR panu Václavu Havlovi, že je zvolen prezidentem Československé socialistické republiky

Jednání opět zahájeno

2. Slib prezidenta Československé socialistické republiky

Slib prezidenta Československé socialistické republiky Václava Havla

Blahopřání prezidentu Československé socialistické republiky k jeho zvolení

Schůze skončena

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP