31. října - 1. listopadu 1989

16. schůze

31. října a 1. listopadu 1989

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně České národní rady

Slib poslankyně České národní rady

Návrh skupiny poslanců na volbu poslankyně do výboru České národní rady

Usnesení České národní rady k návrhu na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR

Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/78 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon)

Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji hlavního města Prahy

Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Návrh předsednictva Ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Odpověď na interpelaci poslance Čestmíra Adama

Odpověď na interpelaci poslance Ladislava Doležala

Návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1990 všem poslancům České národní rady až do jeho projednání v České národní radě

Odpovědi členů vlády České socialistické republiky na podněty poslanců České národní rady

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. června do 31. října 1989

Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

Praha 1989Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP