31. října - 1. listopadu 1989

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 16. schůzi České národní rady v úterý 31. října a ve středu 1. listopadu 1989

Obsah:

31. 10. 1989

Schválen pořad schůze

Pořad:

I. Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslankyně České národní rady podle tisku 129

Řeč předsedy mandátového a imunitního výboru ČNR poslance Zdeňka Krče

Platnost volby poslankyně ČNR zvolené v doplňovacích volbách ověřena

II. Slib poslankyně České národní rady

Úvodní slovo předsedy ČNR Josefa Kempného

Čtení formule slibu místopředsedou ČNR Milanem Vondruškou

Slib poslankyně Marcely Manhartové

III. Návrh skupiny poslanců na volbu poslankyně do výboru České národní rady podle tisku 130

Návrh skupiny poslanců schválen

IV. Usnesení České národní rady k návrhu na vydání ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSSR, ČSR a SSR podle tisku FS 185 a tisku ČNR 134

Řeč společného zpravodaje výborů ČNR posl. Josefa Mečla

Usnesení schváleno

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/78 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) podle tisku 123 a 124

Řeč ministra kultury ČSR Milana Kymličky

Řeč společné zpravodajky posl. Marcely Černé

Řeč posl. Jana Škody

Řeč posl. Amálie Kadlčíkové

Zákon ČNR schválen

VI. Zpráva vlády České socialistické republiky o rozvoji hlavního města Prahy

Řeč I. místopředsedy vlády ČSR a předsedy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslava Tomana

Řeč společné zpravodajky výborů ČNR posl. Marie Jarošové

Volba návrhové komise

Řeč posl. Jaromíra Plívy

Řeč posl. Václava Pudila

Řeč posl. Josefa Junga

Řeč posl. Františka Antonyho

Řeč posl. Jana Koláčného

Řeč posl. Františka Kozáka

Řeč posl. Zdeňka Horčíka

Řeč posl. Jiřího Cibelia

Řeč posl. Čestmíra Adama

Řeč posl. Františka Kubáta

Řeč posl. Miroslavy Zajebalové

Řeč posl. Jana Kubišty

Řeč vedoucího tajemníka MěV KSČ Miroslava Štěpána

Řeč posl. Marie Sobotové

Řeč posl. Bohumila Ladislava

Řeč ministra výstavby a stavebnictví ČSR Jaroslava Vávry

Řeč ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČSR Jany Synkové

Řeč I. místopředsedy vlády a předsedy České komise pro plánování a vědeckotechnický rozvoj Miroslava Tomana

Zpráva návrhové komise

Usnesení ČNR schváleno

1. 11. 1989

VII. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle tisku 131

Řeč zpravodajky posl. Aleny Mikové

Soudci z povolání zproštěni soudcovské funkce

VIII. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky podle tisku 132

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty

ČSR posl. Václava Běžela

Soudci z povolání zvoleni do soudcovských funkcí

IX. Odpověď na interpelaci poslance Čestmíra Adama podle tisku 126

Řeč posl. Čestmíra Adama

Řeč posl. Jiřího Fleyberka

Řeč předsedy vlády ČSR Františka Pitry

Usnesení schváleno

X. Odpověď na interpelaci poslance Ladislava Doležala podle tisku 127

Řeč posl. Ladislava Doležala

Řeč posl. Josefa Marušáka

Řeč předsedy vlády ČSR Františka Pitry

Řeč generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera

Usnesení schváleno

XI. Návrh na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů od rozeslání návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1990 všem poslancům České národní rady až do jeho projednání v České národní radě podle tisku 128

Návrh schválen

XII. Odpovědi členů vlády České socialistické republiky na podněty poslanců České národní rady

Řeč ministra financí, cen a mezd ČSR Jiřího Nikodýma

Řeč ministra lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR Jaroslava Bočka

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR Ondřeje Vaňka

Řeč ministra zdravotnictví a sociálních věcí ČSR Jaroslava Prokopce

Usnesení schváleno

XIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 22. června do 31. října 1989 podle tisku 133

Zpráva schválena

XVI. Zpráva Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR Josefa Marka

Řeč společného zpravodaje výborů ČNR poslance Josefa Mečla

Volba návrhové komise

Řeč poslance Jiřího Dony

Řeč poslankyně Zlatuše Hladíkové

Řeč poslance Květoslava Pazderníka

Řeč poslance Jaroslava Šafaříka

Řeč posl. Ladislava Lišky

Řeč posl. Stanislava Kuny

Řeč posl. Aleny Dondové

Řeč generálního prokurátora ČSR Jaroslava Krupauera

Řeč ministra zdravotnictví a sociálních věcí ČSR Jaroslava Prokopce

Řeč ministra spravedlnosti ČSR Antonína Kašpara

Řeč ministra průmyslu ČSR Petra Hojera

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR Josefa Marka

Řeč předsedy ČNR posl. Josefa Kempného

Společný zpravodaj posl. Josef Mečl se vzdal závěrečného slova

Zpráva návrhové komise

Připomínka posl. Jaroslava Tlapáka

Připomínka posl. Karla Urbánka

Připomínka posl. Josefa Kempného

Usnesení ČNR schváleno

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP