Úterý 15. dubna 1980

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

15. schůze

15. dubna 1980

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA O SCHŮZI ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Zpráva vlády České socialistické republiky o ochraně a využívání zemědělského a lesního půdního fondu a o zkušenostech s uplatňováním jejich nové právní úpravy

Zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Volba některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky

Volba náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky

Zpráva předsedy ČNR o činnosti předsednictva České národní rady

Praha 1980


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP