Úterý 15. dubna 1980

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 15. schůzi České národní rady v úterý 15. dubna 1980

Obsah:

Úvodní projev místopředsedy ČNR Oldřicha Voleníka

Uctění památky zesnulého poslance JUDr. Josefa Machačky

Schválen denní pořad

Pořad:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o ochraně a využívání zemědělského a lesního půdního fondu a o zkušenostech s uplatňováním jejich nové právní úpravy

Řeč místopředsedy vlády ČSR Štěpána Horníka

Řeč společného zpravodaje poslance RSDr. Jana Jiráska

Volba návrhové komise

Řeč poslance Josefa Podlešáka

Řeč poslance ing. Jiřího Buriana

Řeč poslankyně JUDr. Marie Patejdlové

Řeč poslance ing. Jaromíra Hájka

Řeč poslance Miroslava Suchopárka

Řeč poslankyně MUDr. Marcely Černé

Řeč poslance ing. Františka Skácela

Řeč poslankyně Jany Klasové

Řeč poslance Karla Svobody

Řeč předsedy Československé akademie zemědělské akademika Karla Kudrny

Řeč poslankyně Libuše Horákové

Řeč poslance Antonína Joba

Řeč poslance Václava Měřičky

Řeč poslance doc. MVDr. Antonína Kubíčka, CSc.

Řeč poslankyně Marie Svobodové

Řeč poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Řeč poslance Jiřího Fleyberka

Řeč poslance akademika Bohumíra Rosického

Řeč poslance RSDr. Jaroslava Pospíšila

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance RSDr. Jana Jiráska

Návrh usnesení schválen

II. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 85/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 86/

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu náměstků předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky /tisk 87/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání a náměstci předsedy Nejvyššího soudu ČSR zvoleni

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. prosince 1979 do 15. dubna 1980 /tisk 88/

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 15. schůze dne 15. dubna 1980 ke zprávě vlády České socialistické republiky o ochraně a využívání zemědělského a lesního půdního fondu a o zkušenostech s uplatňováním jejich nové právní úpravy

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP