Pondělí 19. prosince 1977

Předseda ČNR Evžen Erban: Děkuji zpravodaji poslanci Smolovi. Soudružky a soudruzi, navrhuji, abychom o vládním návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČSR na rok 1978 hlasovali tak, že jej schválíme najednou, včetně obou příloh a základních čísel rozpočtu, a to ve znění předložené společné zprávy obou výborů.

Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s celým vládním návrhem zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek a s oběma přílohami zákona ve znění předložené zprávy výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního s tím, že celkové příjmy státního rozpočtu ČSR stanoví částkou 119 269 202 000 Kčs a stejnou částkou se stanoví i celkové výdaje, a dále s tím, že ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy dotace ze státního rozpočtu federace do státního rozpočtu republiky ve výši 56 820 000 000 Kčs a vyjádřeny finanční vztahy k rozpočtům národních výborů, a to neúčelové dotace ve výši 17 266 500 000 Kčs a účelové subvence ve výši 21 300 000 000 Kčs nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Není.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada jednomyslně schválila tento zákon /viz: Příloha této Těsnopisecké zprávy/ a projednala tak první bod pořadu svého jednání.

Soudružky a soudruzi, končím tímto dnešní jednání, ve kterém budeme pokračovat zítra v 8.30 hodin.

/Schůze přerušena v 17.25 hodin./

  


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP