19. - 20. prosince 1977

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 6. schůzi České národní rady v pondělí a v úterý 19. a 20. prosince 1977

OBSAH:

19. 12. 1977

Úvodní slovo předsedy ČNR Evžena Erbana k Provolání ústředního výboru KSSS, Nejvyššího sovětu a rady ministrů SSSR k národům, parlamentům a vládám všech zemí

Pořad:

Schválen denní pořad

I. Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního /tisk 27/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek /tisk 24/

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Řeč poslankyně Ludmily Brychové

Řeč poslance Jaroslava Čubrdy

Řeč poslankyně Pavly Farníkové

Řeč poslance Jiřího Fleyberka

Řeč poslankyně Vlasty Kovářové

Řeč a otázky poslance Jaromíra Plívy

Řeč poslance Bohuslava Tomana

Řeč poslance Jana Vávrů

Řeč poslankyně Zdeny Žákové

Řeč ministra stavebnictví ČSR Karla Poláka a jeho odpověď na položené otázky

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Návrh zákona schválen

20. 12. 1977

II. Společná zpráva výborů České národní rady pro zemědělství a výživu, ústavně právního, pro národní výbory a národnosti a pro plán a rozpočet /tisk 26/ k vládnímu návrhu zákona České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství /tisk 23/

Řeč ministra lesního a vodního hospodářství ČSR ing. Ladislava Hruzíka

Řeč společného zpravodaje poslance Oldřicha Vašků

Řeč a otázka poslance Václava Trejbala

Řeč poslance Filipa Pejchala

Řeč ministra kultury ČSR doc. JUDr. Milana Klusáka, CSc., a jeho odpověď na položenou otázku

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Oldřicha Vašků

Návrh zákona schválen

III. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 25/

Řeč zpravodaje poslance JUDr. Luďka Kapitoly

Soudci z povolání zproštěni funkce

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 28/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. října do 19. prosince 1977 /tisk 29/

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

Příloha

Usnesení České národní rady z 6. schůze ČNR dne 19. prosince 1977 ke společné zprávě výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávek

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP