Čtvrtek 27. října 1977

Místopředseda ČNR JUDr. Čestmír Adam: Děkuji soudruhu místopředsedovi ústředního výboru Národní fronty ČSR dr. Vacíkovi za odůvodnění návrhu.

Máte nějaké dotazy nebo připomínky k předloženému návrhu? Nejsou.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Doporučuji, abychom o celém předloženém návrhu usnesení hlasovali najednou. Jsou proti tomuto způsobu hlasování námitky? Nejsou.

Kdo tedy souhlasí s návrhem usnesení na volbu soudců z povolání k soudům České socialistické republiky, jak je obsažen v písemném návrhu předloženém předsednictvem ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím jsme navržené soudce jednomyslně zvolili do jejich funkcí a projednali třetí bod pořadu schůze.

Z časových důvodů vám navrhuji, abychom nyní projednali pátý bod pořadu, kterým je

V

Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. července do 27. října 1977

Tato zpráva vám byla rozdána. Jsou námitky proti projednání pátého bodu pořadu naší schůze? /Námitky nebyly./

Máte k této zprávě nějaké připomínky nebo dotazy? /Nebyly./

Navrhuji proto, aby Česká národní rada vzala zprávu svého předsedy o činnosti předsednictva České národní rady za období od červencové plenární schůze se souhlasem na vědomí.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Děkuji. Tím Česká národní rada projednala pátý bod pořadu schůze. V projednání dalších bodů pořadu budeme pokračovat zítra ráno v 8.30 hodin.

Prosím poslance ČNR, předsedy KNV, I. náměstka primátora hl. m. Prahy poslance soudruha Pospíšila a ministra vnitra soudruha ing. Junga, aby se po přerušení této schůze dostavili do místnosti č. 70 ke krátké informativní schůzce.

Přerušuji schůzi, pokračovat budeme zítra v 8.30 hodin.

/Schůze přerušena v 16.53 hodin./

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP