27. - 28. října 1977

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 5. schůzi České národní rady ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. října 1977

Obsah:

27. 10. 1977

Projev předsedy České národní rady Evžena Erbana k 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce

Schválen denní pořad

Pořad:

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o zabezpečování vnitřního trhu

Řeč místopředsedy vlády ČSR Štěpána Horníka

Řeč společného zpravodaje místopředsedy ČNR Františka Tomana

Volba návrhové komise

Řeč a otázka poslance Zdeňka Vávry

Řeč a otázka poslankyně Libuše Horákové

Řeč a otázka poslankyně Libuše Faltýnkové

Řeč poslankyně Anny Kunstové

Řeč poslance Františka Mařase

Řeč poslance Františka Volejníka

Řeč a otázka poslance Karla Dohnálka

Řeč poslance Vlastimila Sýkory

Řeč poslance ing. Oldřicha Paula

Řeč poslankyně Jany Klasové

Řeč ministra vnitra ČSR ing. Josefa Junga a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra obchodu ČSR ing. Antonína Jakubíka a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra průmyslu ČSR ing. Oldřicha Svačiny a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR doc. ing. Miroslava Petříka, CSc., a jeho odpověď na položenou otázku

Závěrečné slovo společného zpravodaje místopředsedy ČNR Františka Tomana

Návrh usnesení schválen

II. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 20/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

III. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 21/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvoleni

IV. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 5. července do 27. října 1977 /tisk 22/

Zpráva vzata na vědomí

28. 10. 1977

V. Zpráva Nejvyššího soudu ČSR o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Karla Kejzlara

Řeč generálního prokurátora ČSR JUDr. Jaroslava Krupauera

Řeč společného zpravodaje poslance JUDr. Josefa Machačky

Volba návrhové komise

Řeč poslance RSDr. Jiřího Brejhy

Řeč poslance RSDr. Miloslava Vacíka

Řeč a otázka poslance Stanislava Kuny

Otázka poslankyně Olgy Divilové

Řeč poslance Josefa Hrdličky

Řeč poslankyně Heleny Kotrlové

Řeč poslance RNDr. Václava Zýky, DrSc.

Řeč poslankyně Anny Langerové

Řeč poslance ing. Miroslava Cahy

Řeč poslankyně MUDr. Marcely Kučerové

Řeč poslance ing. Jiřího Buriana

Řeč předsedy Nejvyššího soudu ČSR JUDr. Karla Kejzlara a jeho odpověď na položenou otázku

Řeč generálního prokurátora ČSR JUDr. Jaroslava Krupauera a jeho odpověď na položenou otázku

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance JUDr. Josefa Machačky

Návrh usnesení schválen

Přílohy

Usnesení České národní rady z 5. schůze dne 27. října 1977 ke zprávě vlády České socialistické republiky o zabezpečování vnitřního trhu

Usnesení České národní rady z 5. schůze dne 28. října 1977 ke zprávě Nejvyššího soudu České socialistické republiky o stavu socialistické zákonnosti v České socialistické republice

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP