Pondělí 4. července 1977

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji ing. Rázlovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nikdo.

Rozprava je skončena.

Prosím nyní zpravodaje a předsedu návrhové komise poslance ing. Jaroslava Horáka o závěrečné slovo a přednes návrhu usnesení České národní rady ke zprávě vlády ČSR o hlavních úkolech stavebnictví. Text návrhu usnesení, připravený návrhovou komisí, byl poslancům rozdán v průběhu rozpravy.

Zpravodaj poslanec ing. Jaroslav Horák: Soudružky a soudruzi, po obsáhlé rozpravě mohu konstatovat, že diskusní příspěvky jsou v souladu s přednesenou zprávou vlády a že některé důležité náměty jsou obsaženy v předkládaném návrhu usnesení. Rovněž mohu konstatovat, že dotazy vznesené na členy vlády byly příslušnými ministry vysvětleny, přičemž některá opatření jsou také zahrnuta do návrhu usnesení.

Na základě toho a v souladu s názorem návrhové komise doporučuji schválit návrh usnesení ve znění, které vám bylo písemně předloženo.

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji poslanci ing. Horákovi. Máte nějaké připomínky nebo otázky k návrhu usnesení? Hlásí se poslanec ing. Skácel.

Poslanec ing. František Skácel: Vzhledem k důležitosti zajištění palivové a energetické základny, jak o ní hovořil ve svém vystoupení místopředseda vlády ČSR a předseda České plánovací komise ing. Rázl, doporučuji doplnit návrh usnesení na str. 3, druhá odrážka, také o Severomoravský kraj, neboť i on v tomto směru sehrává velmi důležitou úlohu. Tedy "Soustavně kontrolovat plnění výstavby v hl. m. Praze, v Severočeském a Severomoravském kraji".

Místopředseda ČNR Oldřich Voleník: Děkuji. Zpravodaj souhlasí? /Souhlas./

Jsou další připomínky? /Nebyly./

Dávám tedy hlasovat o návrhu usnesení, doplněném o připomínku poslance Skácela.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení ke zprávě vlády České socialistické republiky o hlavních úkolech stavebnictví v České socialistické republice při zabezpečování 6. pětiletého plánu, jak byl předložen, včetně připomínky poslance Skácela, nechť zvedne ruku! /Hlasuje se./

Je někdo proti? Nikdo.

Zdržel se někdo hlasování? Nikdo.

Tím Česká národní rada projednala první bod pořadu své schůze. V projednávání dalších bodů pořadu budeme pokračovat zítra ráno v 8.30 hodin. Přerušuji schůzi.

/Schůze byla přerušena v 17.59 hodin./

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP