4. - 5. července 1977

 

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

III. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 4. schůzi České národní rady v pondělí a v úterý 4. a 5. července 1977

OBSAH:

Pořad:

4. 7. 1977

I. Zpráva vlády České socialistické republiky o hlavních úkolech stavebnictví v České socialistické republice při zabezpečování 6. pětiletého plánu

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla

Řeč zpravodaje poslance ing. Jaroslava Horáka

Volba návrhové komise

Řeč poslance Jana Kaňky

Řeč poslance ing. Františka Sýkory

Řeč poslankyně Zdeňky Skřivánkové

Řeč poslance Jaroslava Niče

Řeč poslance Adolfa Starého

Řeč poslankyně Věry Winterové

Řeč poslance ing. Jana Uřičáře

Řeč poslance PhDr. Miroslava Hlaváčka

Řeč poslankyně Naděždy Křenové

Řeč poslance RNDr. Vladimíra Zvěřiny, CSc.

Řeč poslance doc. MVDr. Antonína Kubíčka, CSc.

Řeč ministra výstavby a techniky ČSR ing. Františka Šrámka

Řeč ministra stavebnictví ČSR Karla Poláka

Řeč místopředsedy vlády ČSR a předsedy České plánovací komise ing. Stanislava Rázla

Řeč zpravodaje a předsedy návrhové komise ing. Jaroslava Horáka

Připomínka poslance ing. Františka Skácela

Návrh usnesení schválen

5. 7. 1977

II. Zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet /tisk 17/ k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1976 /tisk 16/

Řeč ministra financí ČSR ing. Jaroslava Tlapáka

Řeč společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Řeč poslance Milana Dohnala

Řeč poslance Jana Nezvala

Řeč poslance MUDr. Jaroslava Henzla

Řeč poslance Bohuslava Tomana

Řeč poslankyně Libuše Horákové

Řeč ministra zemědělství a výživy ČSR doc. ing. Miroslava Petříka, CSc.

Řeč poslance Oldřicha Vašků

Řeč poslance Cyrila Kuklínka

Řeč poslankyně Zdenky Sůvové

Závěrečné slovo společného zpravodaje poslance Josefa Smoly

Návrh usnesení schválen

III. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce /tisk 15/

Řeč zpravodaje poslance Karla Svobody

Soudci z povolání zproštěni funkce

IV. Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSR na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky /tisk 18/

Řeč místopředsedy ústředního výboru Národní fronty ČSR RSDr. Miloslava Vacíka

Soudci z povolání zvolení

V. Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. dubna do 4. července 1977 /tisk 19/

Zpráva vzata se souhlasem na vědomí

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP