Úterý 25. listopadu 1930

Těsnopisecká zpráva

o 85. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze v úterý dne 25. listopadu 1930.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Rozdané tisky

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 (tisk 780) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 70. schůzi posl. sněmovny dne 25. září t. r. - pokračování v povšechné rozpravě

Řeč posl. inž. Junga

Řeč posl. Onderčo

Řeč posl. Slavíčka

Řeč posl. Stříbrného

Řeč posl. inž. Kalliny

Řeč posl. Zápotockého

Řeč posl. dr Wintera

Řeč posl. Kurťaka

Řeč posl. dr Ivanky

Řeč posl. dr Jabloniczkého

Řeč posl. Srby

Přijat návrh zpravodaje posl. dr Hnídka na přechod do rozpravy podrobné

Projednávání tohoto odstavce přerušeno

2. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě v trest. věci posl. Śliwky (tisk 586)

Řeč zpravodaje posl. Richtera

Návrh výboru imunitního přijat

3. Zpráva výboru imunitního o žádosti kraj. soudu v Mor. Ostravě v trest. věci posl. Śliwky (tisk 587)

Řeč zpravodaje posl. Richtera

Návrh výboru imunitního přijat

4. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Košiciach v trest. věci posl. Hokky (tisk 588)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

5. Zpráva výboru imunitného o žiadosti hlav. štát. zastupitelstva v Košiciach v trest. věci posl. Hokky (tisk 589)

Řeč zpravodaje posl. dr Markoviče

Návrh výboru imunitního přijat

6. Zpráva výboru imunitního o žádosti hlav. stát. zastupitelství v Košicích v trest. věci posl. Kurťaka (tisk 593)

Řeč zpravodaje posl. Richtera

Návrh výboru imunitního přijat

1. Zpráva výboru rozpočtového o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1931 (tisk 780) a rozprava o prohlášení ministra financí, učiněném v 70. schůzi posl. sněmovny dne 25. září t. r. - pokračování

Zahájena rozprava podrobná o části prvé, politické

Řeč posl. Oehlingera

Řeč posl. Stundy

Řeč posl. dr Mičury

Rozprava přerušena

Projednávání pořadu přerušeno

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluvy

Došlé spisy

Iniciativnímu výboru přikázáno

Vyloučeno z těsnopisecké zprávy

Stanoven pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP