POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č.

I. volební období.

11. zasedání.


Původní znění.

5214.

Dringliche Interpellation

des Abgeordneten Dr. Georg Haureich und Genossen

an die Regierung

wegen Uebergriffen des Bodenaufteilungskommissärs in Lendenburg.

Am 14. Mai l. J. sprach eine 4gliedrige Deputation der deutschen Bodenbewerber der Gemeinde Auspitz im Bodenaufteilungskommissariat Lendenburg in Angelegenheit der Bodenreform auf dem Grossgrundbesitz Latzl & Co., Gr. Pawlowitz, vor.

Die Deputation schilderte dem Aufteilungskommissär, Heran Ing. Syrový, die Besitzverhältnisse der kleinen Bodenbewerber der Gemeinde Auspitz und wies unter Anführung einer Fülle von Tatsachen nach, dass die Bodenaufteilung aus dem genannten Grossgrundbesitz nicht nur eine unbedingt notwendigte soziale Massnahme, sondern rein menschliche Aktion wäre. Daraufhin erklärte Aufteilungskommissär Syrový, dass nur loyale, verlässliche Staatsbürger Bodenzuteilungen zu erwarten haben.

Am gleichen Tage und zwar nach dieser Deputation sprach ein Vertreter des deutschen Bodenbewerbervereines ťHeimstätteŤ vor. Auf dessen Beschwerde, dass deutsche Bodenbewerber trotz der gesetzlich gewährleisteten Gleichberechtigung bei allen Bodenzuteilungen leer ausgehen und nur die čechishen Bewerber Berücksichtigung finden, erklärte Aufteilungskommissär Syrovy: ťNicht diejenigen, welche erst nach und nach auf die Republik gekommen sind und mit Inbrunst die Wahl Hindenburgs begrüsst haben, erhalten Boden, sondern nur verlässliche und loyale Staatsbürger.Ť

Den Gefertigten ist nicht bekannt, dass in den Bodenreformgesetzen irgend ein Passus enthalten ist, welcher von der politischen Gesinnung der Bodenbewerber handelt und müssen sie daher die Texierung der Bodenbewerber nach politischen Momenten auf das entschiedenste ablehnen; noch ist II.nen bekannt, dass nur solche Kleinlandwirte Boden zu bekommen hätte, welche das taktlose Treiben gewisser Kreise dieses Staates gegen fremde Staatsoberhäupter mitmachen.

Sie stellen daher an die Regierung die Anfrage:

1. Ist anzunehmen, dass die unqualifizierbaren Aeusserungen des Herrn Syrový auf eine amtliche Weisung einer vorgesetzten Behörde zurückgehen?

2. Ist die Regierung bereit beim Bodenamte anzuordnen, dass der den deutschen Bodenbewerber gegenüber befangene Aufteilungskommissär Syrový abberufen wird?

Prag, am 18. Juni 1925.

Dr. Hanreich, J. Fischer, Pittinger, Dr. Spina, Heller, Windirsch, Ing. Jung, Patzel, Knirsch, Simm, Wenzel, Schubert, Böllmann, Kurťak, Dr. Körmendy-Ékes, Füssy, Dr. Jabloniczky, Szentiványi, Dr. Lelley, Palkovich, Dr. Korláth, Sauer.

 

 

 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA N. S. R. Č.

I. volební období.

11. zasedání.


Překlad.

5214.

Naléhavá interpelace

poslance dra G. Hanreicha a druhů

vládě

o přehmatech přídělového komisaře v Břeclavě.

Dne 4. května t. r. zakročovala u přídělového komisařství v Břeclavě čtyřčlenná deputace německých uchazečů o půdu z obce Hustopeče ve věci pozemkové reformy na velkostatku Latzla a spol. ve Velkých Pavlovicích.

Deputace líčila přídělovému komisaři, panu inž. Syrovému; majetkové poměry drobných uchazečů o půdu z obce Hustopeče a uvádějíc množství případů poukázala na to, že rozdělení půdy ze jmenovaného velkostatku bylo by nejen nezbytně nutným sociálním opatřením, nýbrž činem čistě lidským. Poté prohlásil přídělový komisař Syrový, že půda bude přidělena jen loyálním, spolehlivým státním občanům.

Téhož dne a to po této deputaci, zakročoval zástupce německého spolku uchazečů o půdu ťHeimstätteŤ. Na jeho stížnost, že němečtí uchazeči o půdu, přes zákonně zaručenou rovnoprávnost, při žádném přídělu půdy nic nedostanou a že přihlíží se jen k českým uchazečům, prohlásil přídělový komisař Syrový: ťNikoliv ti, kdo se teprve ponenáhlu rozhodli pro republiku a s nadšením uvítali volbu Hindenburgovu, dostanou půdu, nýbrž jen spolehliví a loyální státní občané.Ť

Podepsaní nevědí, že by v zákonech o pozemkové reformě bylo znění, v němž by se jednalo o politickém smýšlení uchazečů o půdu a musí tedy co nejrozhodněji odmítnouti, aby uchazeči o půdu byli hodnoceni po stránce politické; nevědí také, že by měli dostati půdu jen takoví drobní rolníci, kteří by si počínali stejně netaktně k cizí hlavě státu jako jisté vrstvy tohoto státu.

Táží se tedy vlády:

1. Lze se domnívati, že příčinu těchto výroků pana Syrového, jež se nedají kvalifikovati, možno hledati v úředním pokynu nadřízeného úřadu?

2. Jest vláda ochotna naříditi pozemkovému úřadu, aby byl odvolán přídělový komisař Syrový, zaujatý vůči německým uchazečům o půdu?

V Praze dne 18. června 1925.

Dr. Hanreich, J. Fischer, Pittinger, dr. Spina, Heller, Windirsch, inž. Jung, Patzel, Knirsch, Simm, Wenzel, Schubert, Böllmann, Kurťak, dr. Körmendy-Ékes, Füssy, dr. Jabloniczky, Szentiványi, dr. Lelley, Palkovich, dr. Korláth, Sauer.

 

 

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP