Čtvrtek 27. ledna 1921

Těsnopisecká zpráva

o 48. schůzi poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 27. ledna 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Omluva

Změna ve výboru

Došlé spisy

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru

Přikázáno výboru iniciativnímu

Záležitost imunitní

Denní pořad:

1. Ústní zpráva výboru imunitního o žádosti posl. dr. Baerana, aby posl. Langrovi byla udělena důtka pro výkřik při řeči posl. dr. Baerana v plenární schůzi

Řeč zpravodaje posl. Nejezchleb-Marchy

Řeč posl. dr. Baerana

Řeč posl. Langra

Návrh zpravodajův přijat

2., 3., 4. Zprávy výboru zahraničního:

a) o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1297) o mierovej smluve s Maďarskom z 4. červňa 1920 a o smluve medzi cessionárskými štátmi Rakúsko-uhorské monarchie z 10. srpňa 1920 (tisk 1325),

b) o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1297), jímž na návrh vlády byla schválena mírová smlouva s Bulharskem (tisk 1324),

c) o usnesení senátu N. S. R. Č. (tisk 1321), jímž na návrh vlády byla schválena smlouva o hranicích, podepsaná čelnými mocnostmi spojenými a sdruženými, Polskem, Rumunskem, Srbochorvatsko-Slovinskem a Československem (tisk 1371)

Usnesena jednotná rozprava

Řeč posl. Hrušovského

Řeč zpravodaje posl. dr. Hajna

Prohlášení ministra zahraničních věcí dr. Beneše

Řeč posl. dr. Holitschera

Řeč posl. Hlinky

Řeč posl. dr. Jablonitzkého

Posl. Jablonitzky volán k pořádku

Řeč posl. dr. Hodži

Řeč posl. Buriana

Řeč posl. dr. Markoviče

Řeč posl. Jos. Mayera

Řeč posl. Špačka

Rozprava přerušena

Sdělení předsednictva:

Omluvy

Dovolené

Změny ve výborech

Tiskem rozdáno

Přikázáno výboru iniciativnímu

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP