Sněmovní tisky
Mgr. Petr Kořenek - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 10 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 43/0 Novela ústav. zák. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Senát
 44/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Vráceno
 249/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona Schváleno, 257/2017 Sb.
 278/0 Novela z. - školský zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 339/0 Novela z. o ochraně zemědělského půdního fonduVládní návrh zákonaSchváleno, 41/2015 Sb.
 611/0 Novela z. - školský zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 178/2016 Sb.
 776/0 N.z. proti inkluzi ve školství - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 818/0 Novela z. - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava
 841/0 Novela z. - školský zákonVládní návrh zákonaSchváleno, 101/2017 Sb.
 975/0 Novela z.o posk.dotací soukr.škol., předškol. a škol.zaříz. Poslanecký návrh zákona 1. čtení


ISP (příhlásit)