Sněmovní tisk 339/0, část č. 1/8
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t033900.pdf (Dokument PDF, 687 KB)t033900.doc
t0339a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0339a0.doc
Platné znění s vyznačením změn  
t0339b0.pdf (Dokument PDF, 672 KB)t0339b0.doc
Návrhy vyhlášek  
t0339c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0339c0.doc

Rozesláno poslancům

8. října 2014 v 15:56
ISP (příhlásit)