Sněmovní tisk 339/0, část č. 1/8
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t033900.pdf (Dokument PDF, 687 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
t0339a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0339b0.pdf (Dokument PDF, 672 KB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)
Návrhy vyhlášek  
t0339c0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t001801.pdf (Dokument PDF, 106 KB)

Rozesláno poslancům

8. října 2014 v 15:56
ISP (příhlásit)