Sněmovní tisky
Ing. Jan Schwippel, CSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 9 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 23/0 Návrh na přijetí změn Úml. o posuzov. vlivů na živ.prostředíMezinárodní smlouvaSchválena, 27/2015 Sb. m. s.
 26/0 Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy OSN o mořském právuMezinárodní smlouvaSchválena
 194/0 Změna Úmluvy o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)Mezinárodní smlouvaSchválena
 392/0 Sml. o sociálním zabezpečení mezi ČR a Korejskou republikouMezinárodní smlouvaSchválena, 80/2008 Sb. m. s.
 674/0 Dohoda mezi ČR a Jemenskou republikou o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 65/2009 Sb. m. s.
 681/0 Prot.mezi ČR a vl.Ukrajiny o změně Dohody o ochraně investicMezinárodní smlouvaSchválena, 42/2010 Sb. m. s.
 812/0 Úmluva o právech osob se zdravotním postiženímMezinárodní smlouvaSchválena, 10/2010 Sb. m. s.
 977/0 Doh. mezi ČR a Královstvím Saúdské Arábie o ochraně investicMezinárodní smlouva2. čtení
 1000/0 Doh. mezi ČR a vlád.Bulh.rep.o spolup. proti trestné čin.Mezinárodní smlouva2. čtení


ISP (příhlásit)