Sněmovní tisky
Mgr. Tomáš Úlehla - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 5 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 640/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 814/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 870/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 989/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava


ISP (příhlásit)