Sněmovní tisky
RNDr. Martin Bursík - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 31 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 18/0 Novela z. o registračních pokladnách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 494/2006 Sb.
 19/0 Novela z. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 573/2006 Sb.
 82/0 Novela z. o vzdělávání - školský zákon Poslanecký návrh zákona Schváleno, 217/2007 Sb.
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 161/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 180/2007 Sb.
 277/0 Novela z. o odpadech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 34/2008 Sb.
 296/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 25/2008 Sb.
 322/0 Vl.n. zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2008 Sb.
 337/0 Novela z. o zoologických zahradách - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 141/2008 Sb.
 433/0 Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynůVládní návrh zákonaSchváleno, 315/2008 Sb.
 444/0 Novela z. o chemických látkách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 371/2008 Sb.
 511/0 Novela z. o obchodování s ohroženými druhy - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 346/2009 Sb.
 520/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 483/2008 Sb.
 524/0 N.ústav.z. o referendu o přímé volbě prezidenta republiky Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 599/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaZamítnuto v 3. čtení
 625/0 Novela z. o geologických pracíchVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 632/0 Novela z. o ochraně přírody a krajiny - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 349/2009 Sb.
 640/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 652/0 Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fonduVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava
 717/0 Novela zákona o odpadech - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 297/2009 Sb.

1 2ISP (příhlásit)