Sněmovní tisky
Ing. Jan Schwippel, CSc. - zpravodajem sněmovny a jejich orgánů k tiskům

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 770/0 Dodat. prot.k Evrop. úml. o před žád.o práv.pomocMezinárodní smlouvaSchválena, 90/2005 Sb. m. s.
 798/0 Úml. o potlačování obchodu s lidmi - výpověďMezinárodní smlouvaZamítnuto v 1. čtení
 814/0 Sml. mezi ČR a Norským král. o zamez. dvojímu zdaněníMezinárodní smlouvaSchválena, 121/2005 Sb. m. s.
 1106/0 Sml. o zamezení vzniku dvojího stát. občanství - výpověďMezinárodní smlouvaSchválena, 73/2006 Sb. m. s.
 1164/0 Sml. mezi ČR a Rakouskou repub. o překračov. státních hranicMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2006 Sb. m. s.
 1242/0 Sml.mezi ČR a vládou Anguilly o automatické výměně informacíMezinárodní smlouvaSchválena, 99/2006 Sb. m. s.
 1243/0 Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Spoj.král.MontserratMezinárodní smlouvaSchválena, 101/2006 Sb. m. s.
 1244/0 Sml.o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a vl.Panenských ostrovůMezinárodní smlouvaSchválena, 102/2006 Sb. m. s.
 1245/0 Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Kajmanskými ostrovyMezinárodní smlouvaSchválena, 103/2006 Sb. m. s.
 1246/0 Sml. o zdanění příjmů z úspor mezi ČR a Turks a CaicosMezinárodní smlouvaSchválena, 100/2006 Sb. m. s.
 1264/0 Doh. mezi ČR a Bulharskou rep. o podpoře a ochraně investicMezinárodní smlouva2. čtení


ISP (příhlásit)