Sněmovní tisk 1164/0
Sml. mezi ČR a Rakouskou repub. o překračov. státních hranic
ISP (příhlásit)