Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Podvýbor pro územní rozvoj a financování veřejné správy
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů podvýboru (9. února 2011) 
č. 2K rušení poboček České pošty, s.p. (9. února 2011) 
č. 3Návrh politiky architektury ČR (9. února 2011) 
č. 4K přípravě nového rozpočtového určení daní (9. února 2011) 
č. 5k o v á v.r. Mgr. Václav H o r á č e k v.r. zpravodajka výboru předseda podvýboru (25. října 2012) ISP (příhlásit)