Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Semináře

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),, ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, sněmovní tisk 573 (23. února 2012) 
Seminář - Ekonomické fórum cestovního ruchu (1. října 2012) 
Problematika nakládání s elektroodpady v ČR (18. října 2012) 
Komunitně vedený místní rozvoj jako průřezová metoda pro všechny fondy EU při rozvoji regionů v ČR v období 2014 + (18. dubna 2012) 
e-sbírka a e-legislativa, (zrušeno) (6. března 2013) ISP (příhlásit)