Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů výboru (8. července 2010) 
č. 2Volba členů volební komise (8. července2010) 
č. 3Volba předsedy výboru (8. července 2010) 
č. 4Volba místopředsedů výboru (8. července 2010) 
č. 5Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2009, kapitola č. 314, Ministerstvo vnitra (8. září 2010) 
č. 6Státní závěrečný účet za rok 2009, kapitola územních rozpočtů (8. září 2010) 
č. 7Státní závěrečný účet České republiky za rok 2009, kapitola č. 317, Ministerstvo pro místní rozvoj (8. září 2010) 
č. 8Ustavení podvýborů (8. září 2010) 
č. 9Roční účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2008, sněmovní tisk 76 (8. září 2010) 
č. 10Roční účetní uzávěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2009, sněmovní tisk 77 (8. září 2010) 
č. 11Návrh poslankyň Kristýny Kočí a Karolíny Peake na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., a zákona č. 179/2010 Sb., sněmovní tisk 45. (21. září 2010) 
č. 12Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a dalších související zákony, sněmovní tisk 81. (6. října 2010) 
č. 13Volba předsedů podvýborů (6. října 2010) 
č. 14Nominace zástupce Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj do Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí (6. října 2010) 
č. 15Přikázání sněmovního tisku 24 podvýboru pro územní rozvoj a financování veřejné správy (6. října 2010) 
č. 16Návrh státního rozpočtu na rok 2011, kapitola č. 317 Ministerstvo pro místní rozvoj (18. listopadu 2010) 
č. 17Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011, sněmovní tisk 110 (18. listopadu 2010) 
č. 18Návrh státního rozpočtu na rok 2011, kapitola č. 314 Ministerstvo vnitra - část správní (18. listopadu 2010) 
č. 19Návrh státního rozpočtu na rok 2011, rozpočty územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad soudržnosti (18. listopadu 2010) 
č. 20Senátní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, sněmovní tisk 24 (18. listopadu 2010) 

12345>>




ISP (příhlásit)