Výbor pro evropské záležitosti
Podvýbor pro evropské fondy
Usnesení

č. 8k průběžné zprávě ke stavu Operačních programů 2007 - 2013 (25. října 2007) 
č. 13k Výsledku a analýze čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství; k Informaci ke stavu Programu rozvoje venkova (13. března 2008) 
č. 14k Výsledku a analýze čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání; k Informaci ke stavu Operačního programu Podnikání a inovace (13. března 2008) 
č. 15k termínu a pořadu 7. schůze podvýboru pro evropské fondy (13. března 2008) 
č. 16k Výsledku a analýze čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů; k Informaci ke stavu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (20. března 2008) 
č. 17k Věcným údajům a analýzám týkajícím se činnosti a výsledků operačních programů za období 2004 – 2006; k Informaci ke stavu operačních programů v období 2007 – 2013 (20. března 2008) 
č. 18k termínu a pořadu 8. schůze podvýboru pro evropské fondy (20. března 2008) 
č. 19k Výsledku a analýze čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci Operačního programu Infrastruktura; k Informaci ke stavu Operačního programu Životní prostředí (12. června 2008) 
č. 20k Informaci ke stavu Operačního programu Doprava (12. června 2008) 
č. 21k volbě člena podvýboru VEZ pro evropské fondy (12. června 2008) 
č. 22k termínu a pořadu 9. schůze podvýboru pro evropské fondy (12. června 2008) 
č. 23k Informaci o stavu čerpání finančních prostředků strukturálních fondů EU (12. února 2009) 
č. 24k Informaci ke stavu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (12. února 2009) 
č. 25k termínu a pořadu 11. schůze podvýboru pro evropské fondy PS (12. února 2009) ISP (příhlásit)