Zahraniční výbor
Usnesení

č. 1k volbě ověřovatelů zahraničního výboru (13. září 2006) 
č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (13. září 2006) 
č. 9k účasti členů zahraničního výboru na jednání Evropského parlamentu k zahraniční rozvojové spolupráci (26. září 2006) 
č. 11k vystoupení ministra zahraničních věcí Alexandra Vondry (2. listopadu 2006) 
č. 19k volbě předsedů podvýborů zahraničního výboru (3. listopadu 2006) 
č. 23k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 22/ (15. listopadu 2006) 
č. 24k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ (15. listopadu 2006) 
č. 25k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací /sněmovní tisk 26/ (15. listopadu 2006) 
č. 27ke zřízení podvýborů zahraničního výboru pro styky s krajany, pro prezentaci České republiky v zahraničí a pro vnější ekonomické vztahy (15. listopadu 2006) 
č. 29k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Tbilisi dne 23. května 2006 /sněmovní tisk 78/ (17. ledna 2007) 
č. 39k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Druhý protokol k Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přijatý dne 26. března 1999 na diplomatické konferenci v Haagu /sněmovní tisk 68/ (18. ledna 2007) 
č. 40k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii /sněmovní tisk 72/ (18. ledna 2007) 
č. 41k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ (18. ledna 2007) 
č. 48k odpovědi ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga týkající se usnesení zahraničního výboru č. 42 (22. února 2007) 
č. 55k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru /sněmovní tisk 97/ (4. dubna 2007) 
č. 68k vystoupení ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga (23. srpna 2007) 
č. 71k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé /sněmovní tisk 204/ (23. srpna 2007) 
č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007) 
č. 84k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrhu na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/ (15. listopadu 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)