Výbor pro obranu
Usnesení

č. 3k volbě předsedy výboru (13. září 2006) 
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006) 
č. 8k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006 /sněmovní tisk 9/ (4. října 2006) 
č. 9k Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden – červen 2006 /sněmovní tisk 21/ (4. října 2006) 
č. 11k zařazení bodu „ Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru“ na jednací den VO (4. října 2006) 
č. 13k závěrečnému účtu kapitoly 308 - Národní bezpečnostní úřad za rok 2005 (5. října 2006) 
č. 15k návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2007 kapitola 308 – Národní bezpečnostní úřad (9. listopadu 2006) 
č. 17k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/ (28. listopadu 2006) 
č. 18k projednání návrhu vlády ČR na jmenování nového náčelníka Generálního štábu AČR (28. listopadu 2006) 
č. 21k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 42/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti /sněmovní tisk 84/ (10. ledna 2007) 
č. 23k Informaci vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protiraketové obrany na území ČR (31. ledna 2007) 
č. 27k podrobné informaci Ministerstva průmyslu a obchodu o offsetech v návaznosti na Grippeny (28. února 2007) 
č. 32k informaci MO o průběžném plnění smlouvy o pořízení transportérů a jejich výzbroji (28. února 2007) 
č. 34k další dílčí informaci vlády ČR o žádosti USA na zahájení jednání s ČR o umístění radarové stanice v rámci systému protivzdušné obrany na území ČR (16. května 2007) 
č. 37k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2006 kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR (16. května 2007) 
č. 40k 1. doplňku plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2007 /sněmovní tisk 212/ (16. května 2007) 
č. 42k informaci o situaci ve Vojenském zpravodajství (17. května 2007) 
č. 44k Informaci o přezbrojení AČR kolovými obrněnými transportéry (17. května 2007) 
č. 45k vyšetřování korupčních případů na Ministerstvu obrany ČR (12. června 2007) 
č. 56k informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v I. pololetí 2007 /sněmovní tisk 290/ (3. října 2007) 

12345>>
ISP (příhlásit)