Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 41 (11. června 2013)
č. 40 (22. května 2013)

Zápisy z jednání

č. 41 (11. června 2013)
č. 40 (22. května 2013)

Usnesení

č. 170k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 990 (ze 41. schůze)
č. 169ze dne 22. května 2013 Složení delegace poslanců výboru Španělsko 4. - 7. června 2013 (ze 40. schůze)
č. 168ze dne 22. května 2013 Zpráva - Aktuální úkoly MMR v oblasti cestovního ruchu (ze 40. schůze)
č. 167ze dne 22. května 2013 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012, sněmovní tisk 1009 (ze 40. schůze)
č. 166ze dne 22. května 2013 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1000 (ze 40. schůze)

Semináře

e-sbírka a e-legislativa(zrušeno) (6. března 2013)
Komunitně vedený místní rozvoj jako průřezová metoda pro všechny fondy EU při rozvoji regionů v ČR v období 2014 + (18. dubna 2012)
Problematika nakládání s elektroodpady v ČR (18. října 2012)
Seminář - Ekonomické fórum cestovního ruchu (1. října 2012)
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, sněmovní tisk 573 (23. února 2012)ISP (příhlásit)