Organizační výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9
č. 8

Usnesení

č. 197k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (18. listopadu 1999)
č. 67k návrhu organizačního výboru na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (13. ledna 1999)
č. 477kterým navrhuje předsedovi Poslanecké sněmovny termín a pořad 43. schůze Poslanecké sněmovny (15. listopadu 2001)
č. 325k návrhu termínu a pořadu 68. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (5. října 2000)
č. 196k návrhu doporučit předsedovi Poslanecké sněmovny zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (18. listopadu 1999)ISP (příhlásit)