Zahraniční výbor
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 16 (3. října 2007)
č. 18 (28. listopadu 2007)

Zápisy z jednání

č. 11 (15. března 2007)
č. 5 (6. prosince 2006)

Usnesení

č. 82k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé /sněmovní tisk 256/ - doprovodné usnesení (15. listopadu 2007)
č. 41k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii, podepsaná v Haagu dne 23. března 2006 /sněmovní tisk 79/ (18. ledna 2007)
č. 9k účasti členů zahraničního výboru na jednání Evropského parlamentu k zahraniční rozvojové spolupráci (26. září 2006)
č. 4k volbě místopředsedů zahraničního výboru (13. září 2006)
č. 24k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991) /sněmovní tisk 23/ (15. listopadu 2006)ISP (příhlásit)