Výbor pro obranu
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 9 (31. ledna 2007)
č. 7 (5. prosince 2006)

Zápisy z jednání

č. 11 (28. února 2007)
č. 1zápis o výsledku hlasování volby předsedy výboru pro obranu (13. září 2006)

Usnesení

č. 32k informaci MO o průběžném plnění smlouvy o pořízení transportérů a jejich výzbroji (28. února 2007)
č. 17k vládnímu návrhu působení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2007 /sněmovní tisk 71/ (28. listopadu 2006)
č. 4k volbě místopředsedů výboru (13. září 2006)
č. 37k návrhu závěrečného účtu státního rozpočtu ČR za rok 2006 kapitoly 307 – Ministerstvo obrany ČR (16. května 2007)
č. 11k zařazení bodu „ Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru“ na jednací den VO (4. října 2006)ISP (příhlásit)