41. schůze, 15. hlasování, 16. dubna 1996, 16:33
T 2020 zařadit jako bod 16 a 78

NÁVRH BYL PŘIJAT

Přítomno: 177 | Je třeba: 89

A Ano: 107 N Ne: 46 0 Nepřihlášen: 23 Z Zdržel se: 24 X Nehlasoval

Volební kraj Hlavní město Praha (A Ano: 14N Ne: 7Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Středočeský (A Ano: 10N Ne: 50 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 6)

Volební kraj Jihočeský (A Ano: 9N Ne: 10 Nepřihlášen: 1Z Zdržel se: 2)

Volební kraj Severočeský (A Ano: 8N Ne: 60 Nepřihlášen: 4Z Zdržel se: 4)

Volební kraj Východočeský (A Ano: 8N Ne: 100 Nepřihlášen: 7Z Zdržel se: 1)

Volební kraj Západočeský (A Ano: 12N Ne: 40 Nepřihlášen: 1)

Volební kraj Jihomoravský (A Ano: 23N Ne: 80 Nepřihlášen: 7Z Zdržel se: 3)

Volební kraj Severomoravský (A Ano: 23N Ne: 50 Nepřihlášen: 2Z Zdržel se: 5)

Tabulkovy vypis 

Volební krajPoslancůA AnoN Ne0 NepřihlášenZ Zdržel seM Omluven
Hlavní město Praha24147030
Středočeský22105160
Jihočeský1391120
Severočeský2286440
Východočeský26810710
Západočeský17124100
Jihomoravský41238730
Severomoravský35235250
Celkem2001074623240


ISP (příhlásit)