Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
40. schůze, 14. 3. 1996

Procedurální hlasování
94 (14. 3. 1996)

9. Návrh na změnu v zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru Poslanecké sněmovny
95 - 105 (14. 3. 1996)

10. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii /sněmovní tisk 1920/ - třetí čtení
106 - 114 (14. 3. 1996)

11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky /sněmovní tisk 1969/ - třetí čtení
115 - 124 (14. 3. 1996)

61. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu sjednaná ve Štrasburku dne 8.11.1990 /sněmovní tisk 2030/ - druhé čtení
125 (14. 3. 1996)

29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2061/ - prvé čtení
126 (14. 3. 1996)

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
127 - 128 (14. 3. 1996)

51. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu Bezpečnostní informační služby
129 - 130 (14. 3. 1996)

Procedurální hlasování
131 - 132 (14. 3. 1996)

41. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1898/ - třetí čtení
133 (14. 3. 1996)

42. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků /sněmovní tisk 1912/ - třetí čtení
134 (14. 3. 1996)

43. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny /sněmovní tisk 1932/ - třetí čtení
135 (14. 3. 1996)

40. Návrh poslanců Jiřího Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb. a zákona č. 218/1994 Sb. /sněmovní tisky 1782 a 1926/
136 (14. 3. 1996)

33. Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - druhé čtení
137 (14. 3. 1996)

35. Návrh poslanců Rudolfa Opatřila a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2098/ - prvé čtení
138 - 140 (14. 3. 1996)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 2116/ - prvé čtení
141 - 143 (14. 3. 1996)

32. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
144 - 147 (14. 3. 1996)

57. Vládní návrh zákona o krmivech /sněmovní tisk 1975/ - třetí čtení
148 (14. 3. 1996)

58. Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin /sněmovní tisk 1998/ - třetí čtení
149 (14. 3. 1996)

59. Vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu /sněmovní tisk 2013/ - druhé čtení
150 (14. 3. 1996)


ISP (příhlásit)