Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
32. schůze, 28. 6. 1995

19. Návrh poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích /sněmovní tisky 1589 a 1761/
279 (28. 6. 1995)

28. Vládní návrh zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) /sněmovní tisky 1591 a 1806/
280 (28. 6. 1995)

Procedurální hlasování
281 - 282 (28. 6. 1995)

32. Návrh poslanců R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců /sněmovní tisk 1820/
283 (28. 6. 1995)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. /sněmovní tisky 1431 a 1633/
284 - 285 (28. 6. 1995)

20. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
286 - 307 (28. 6. 1995)

24. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., /sněmovní tisk 1685, 1799/
308 (28. 6. 1995)

23. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995
309 (28. 6. 1995)

25. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi
310 (28. 6. 1995)

26. Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 1718, 1800/
311 (28. 6. 1995)

27. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
312 - 313 (28. 6. 1995)

35. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
314 (28. 6. 1995)

18. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 1856/
315 - 316 (28. 6. 1995)


ISP (příhlásit)