Hlasování poslance
Ing. Vojtěch Čechák
19. schůze

Procedurální hlasování
1 - 18 (31. 5. 1994), 52 - 54 (1. 6. 1994), 187, 198 - 200, 251, 253 - 255 (3. 6. 1994)

1. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů
19 - 22 (31. 5. 1994)

2. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, /sněmovní tisk 985/
23 - 26 (31. 5. 1994)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách /sněmovní tisky 862 a 974/
27 (31. 5. 1994)

5. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 936/
28 - 29 (31. 5. 1994)

6. Rezignace členky výboru Fondu dětí a mládeže
30 (31. 5. 1994)

7. Návrh na vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava
31 (31. 5. 1994)

8. Návrh na usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům
32 (31. 5. 1994)

9. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1007/
33 (31. 5. 1994)

10. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 1008/
34 (31. 5. 1994)

11. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 1993 /sněmovní tisk 972/
35 (31. 5. 1994)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 200/1990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, /sněmovní tisk 880, 977/
36 - 39 (31. 5. 1994)

13. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci v České republice v roce 1993, /sněmovní tisk 959, 1004/
40 - 51 (31. 5. 1994)

14. Návrh posl. K. Macha a I. Bečváře na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona ČNR č. 39/1993 Sb., a zákona č. 183/1993 Sb. /sněmovní tisky 797 a 921/
55 (1. 6. 1994)

15. Návrh posl. P. Buzkové a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky /sněmovní tisky 989 a 997/
56 - 57 (1. 6. 1994)

16. Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1994 /sněmovní tisk 939/
58 - 59 (1. 6. 1994)

17. Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1993, /sněmovní tisk 936, 1003/
80 - 84 (2. 6. 1994)

18. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády
85 - 122 (2. 6. 1994)

19. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny
188 - 197, 201 (3. 6. 1994)

20. Vládní návrh zákona o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky, /sněmovní tisk 916, 994/
123 - 125, 142 - 185 (2. 6. 1994)

21. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhladu Dohoda mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o volném obchodu podepsaná v Lublani 4. prosince 1993 /sněmovní tisk 837/
186, 202 - 250, 252 (3. 6. 1994)

22. Návrh poslanců A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/
60 - 79 (1. 6. 1994)

23. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, /sněmovní tisk 1017, 1018/
131 - 141 (2. 6. 1994)

24. Návrh poslankyně A. Röschové na usnesení Poslanecké sněmovny k otázkám úpravy rodinného práva
126 (2. 6. 1994)

25. Návrh posl. A. Gjuriče a J. Payna na vydání zákona o psychologické činnosti a Psychologické komoře České republiky /sněmovní tisk 16/
127 - 128 (2. 6. 1994)

26. Návrh posl. H. Orgoníkové a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí /sněmovní tisk 213/
129 - 130 (2. 6. 1994)

27. Návrh k převzetí záštity nad pietním územím obce Ležáky
256 - 257 (3. 6. 1994)


ISP (příhlásit)