Sněmovní tisk 983
Zákon o požární ochraně /novela/

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-05-04 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Ruml Jan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 983.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 12.05.1994 usnesení č. 343 rozdané jako tisk 986. Určil garančním výborem Branný a bezpečnostní výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Branný a bezpečnostní výbor, Hospodářský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1163.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 31.05.1994 na 19. schůzi schválen (usnesení č. 387).
     Návrh zákona 29.09.1994 na 23. schůzi schválen (usnesení č. 482).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11.10.1994.
     Prezident zákon podepsal 24.10.1994.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 10. 11. 1994 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 203/1994 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Ochrana požární

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Pracovní síla, Státní správa a justiceISP (příhlásit)