Sněmovní tisk 1677
Zákon - novela zákona o dani z přidané hodnoty

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-04-19 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1677.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.04.1995 usnesení č. 522 rozdané jako tisk 1682. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1792.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 20.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 653).
     Návrh zákona 22.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 703).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28.06.1995.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 25. 7. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 133/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Národní hospodářstvíISP (příhlásit)