Sněmovní tisk 1676
Zákon - novela zákona o spotřebních daních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-04-18 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1676.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 19.04.1995 usnesení č. 521 rozdané jako tisk 1681. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1793.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 20.04.1995 na 30. schůzi schválen (usnesení č. 653).
     Návrh zákona 29.06.1995 na 32. schůzi schválen (usnesení č. 724).
    • PREZIDENT
    • Zákon doručen prezidentovi k podepsání.
     Prezident zákon podepsal.
    • Schválený zákon doručen k podpisu premiérovi.

     Zákon vyhlášen 31. 7. 1995 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 148/1995 Sb.     Hesla věcného rejstříku: Daně a poplatky

     Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářstvíISP (příhlásit)