Sněmovní tisk 1473
Zákon - novela zákona o staveb. spoření a o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S
 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Vláda předložila 1995-01-20 sněmovně návrh zákona.
  Zástupce navrhovatele: Kočárník Ivan.
  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1473.
 • Organizační výbor navrhl upuštění od projednávání zásad zákona a vydal 26.01.1995 usnesení č. 477 rozdané jako tisk 1479. Určil garančním výborem Rozpočtový výbor a přikázal návrh zákona k projednání výborům: Hospodářský výbor, Rozpočtový výbor, Zemědělský výbor.
   Společná zpráva výborů k návrhu zákona vydána jako tisk 1625.
    Návrh na upuštění od projednání zásad zákona byl 7.02.1995 na 28. schůzi schválen (usnesení č. 561).


ISP (příhlásit)