Sněmovní tisk 910
Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní - EU

Stav projednávání ke dni: 24. října 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 910/0 dne 24. 6. 2020.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1198).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 910/1 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 6. 9. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 62. schůze (od 20. října 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
6119Mikuláš Ferjenčík18343-27935.docx (829 KB)1. 9. 2020 v 15:35:28
6120Mikuláš Ferjenčík18344-27936.docx (831 KB)1. 9. 2020 v 15:39:04
6121Mikuláš Ferjenčík18345-27937.docx (837 KB)1. 9. 2020 v 15:41:57
6122Mikuláš Ferjenčík18346-27938.docx (830 KB)1. 9. 2020 v 15:45:11
6123Mikuláš Ferjenčík18347-27939.docx (832 KB)1. 9. 2020 v 15:48:24
6124Mikuláš Ferjenčík18348-27940.docx (832 KB)1. 9. 2020 v 15:49:26
6125Mikuláš Ferjenčík18349-27941.docx (832 KB)1. 9. 2020 v 15:51:05
6126Mikuláš Ferjenčík18350-27942.docx (834 KB)1. 9. 2020 v 15:54:40
6127Petr Dolínek18351-27943.docx (17 KB)1. 9. 2020 v 16:06:20
6150Jan Hrnčíř18374-28015.docx (21 KB)8. 9. 2020 v 07:24:18
6201Marek Novák18425-28098.docx (44 KB)11. 9. 2020 v 09:43:40
6213Jan Volný18437-28116.docx (38 KB)15. 9. 2020 v 10:12:12
6214Jan Volný18438-28119.docx (40 KB)15. 9. 2020 v 10:15:53
6216Jan Řehounek18440-28121.docx (23 KB)15. 9. 2020 v 11:58:50
6238Dominik Feri18462-28145.docx (17 KB)15. 9. 2020 v 15:21:31
6445Zbyněk Stanjura18669-28541.docx (13 KB)15. 10. 2020 v 21:23:36
6446Ivana Nevludová18670-28542.docx (35 KB)15. 10. 2020 v 22:20:59
6478Markéta Pekarová Adamová18702-28589.docx (23 KB)20. 10. 2020 v 09:21:48
6479Markéta Pekarová Adamová18703-28590.docx (23 KB)21. 10. 2020 v 12:19:07
6531Marek Novák18755-28640.docx (17 KB)20. 10. 2020 v 18:04:01
6558Jan Birke18782-28671.docx (48 KB)21. 10. 2020 v 13:37:54
6588Petr Dolínek18812-28710.docx (13 KB)23. 10. 2020 v 17:39:57


Deskriptory EUROVOCu: daň, daňové orgány, daňový systém, vybírání daní, vyhýbání se daním, 2446 daňová soustava

Navržené změny předpisů (30)ISP (příhlásit)